Magazín
Princíp zastávok - 14.diel seriálu
dátum: 26.07.2014 | autor: mozolani.com
rubriky: Lifestyle
Okrem princípu zastávok je nová časť veľkého letného seriálu venovaná aj princípu odpočinkových prestávok (rest-pause) a princípu vrcholového zmrštenia.

Princíp zastávok

Princíp je založený na zákone zotrvačnosti. Predpisuje pri vykonávaní opakovaní krátke zastávky pre zámerné vyvolanie zotrvačnosti a väčšiu obťažnosť cviku. Technické vykonanie je nasledovné : pri pohybe činky nahor je prvá zastávka v prvej tretine cesty. Výdrž je 2-3 sekundy. Druhá zastávka je v druhej tretine dráhy pohybu s opätovnou výdržou do 3 sekúnd. Pohyb sa ukončí vo vrcholnom bode, kde je opäť zastávka a to celé sa opakuje pri ceste nadol. Takýchto opakovaní urobíme predpísaný počet,napr.8.Tento princíp je vhodný pre svalovú vytrvalosť a vypracovanie svalstva.

Princíp odpočinkových prestávok (rest-pause)

Pri používaní tak veľkej záťaže s ktorou dokážete urobiť  iba  2-3 opakovania, je potrebné odpočinúť si niekoľko sekúnd (do 30 sek.),potom vymačkať ďalšie 2-3 opakovania, opäť si odpočinúť, potom urobiť  ďalšie 2 opakovania a odpočinúť si trocha viac (do 60 sek.) a ešte urobiť záverečné 1-2 opakovania.Takto dokážete urobiť jednu dlhú sériu s 8-10 opakovaniami, čo sa blíži maximu počtu opakovaní. Tento princíp produkuje silu a veľkosť svalov.

Princíp vrcholného zmrštenia

Je najdôležitejší pre rozvoj svalového vrcholu a separáciu svalstva. Čím viac dokážeme sval zmrštiť, tým dokonalejší bude jeho tvar, jeho výška a oddelenie. V niektorých cvikoch s činkou nie je možné dosiahnuť úplné zmrštenie, pretože časť tela môže zastaviť pohyb činky pred úplným zmrštením precvičovaného svalu. Iný dôvod môže byť ten, že činka pred dosiahnutím úplného zmrštenia svalu klesá pôsobením gravitácie. Oba dôvody sú zjavné na príklade bicepsového zhybu s veľkou činkou v stoji.

Preto je potrebné voliť takú vzájomnú polohu tela a bremena, aby sa vrchol odporu bremena dostal do bodu, keď je príslušný sval úplne zmrštený. Napríklad pri bicepsovom zhybe to možno dosiahnuť predklonením tela, čím prinútime bicepsy pracovať v plnej dráhe pohybu až do úplného zmrštenia. Okrem zmien uhlov tela možno vyberať také cvičenia na kladkových alebo pákových prístrojoch, kde je stály odpor zaručený bez vplyvu gravitácie.