Magazín
Princíp tréningu proti gravitácii - 13.diel seriálu
dátum: 24.07.2014 | autor: mozolani.com
rubriky: Lifestyle
Donútiť svaly rásť nemusí nutne znamenať zdvíhanie závaží. Pokročilí cvičenci môžu využiť princíp negatívnych opakovaní, ktorý je založený na pomalom brzdnom pohybe.

Princíp tréningu proti gravitácii (negatívne opakovania)

Tento princíp je známy aj ako princíp využitia brzdného pohybu. Je to ďalší pomocný princíp, kde používame väčšiu záťaž akú by sme zvládli klasickými opakovaniami. Napríklad pri bicepsovom zhybe s veľkou činkou použijeme takú záťaž, ktorú dostaneme nahor ku pleciam iba švihom alebo s dopomocou partnera. Do východiskovej polohy potom činku spúšťame striktným spôsobom, silne brzdiac. Takto prinútime ku činnosti mnohé nepoužité svalové vlákna, čo má za následok zvýšenú silu svalov a šliach a teda aj veľkosť svalov. Princíp používame iba príležitostne a iba pre pokročilých cvičencov.

Princíp činnosti v krátkom rozsahu

Využíva sa tu zákon fyziológie cvičenia, ktorý hovorí, že sval je tým silnejší, čím je viac zmrštený. To znamená, že sval a šľacha sú najviac namáhané pri úplnom natiahnutí. Pri eliminovaní pohybu svalu na skrátenú dráhu je možné použiť väčšiu záťaž a skrátenie sa musí urobiť na úkor počiatočnej fázy pohybu s tým, že pracujeme iba do polovičného alebo tretinového natiahnutia. Svaly a šľachy si časom zvyknú na používanú záťaž a zanedlho budú schopné robiť aj úplný pohyb s ťažším bremenom.

Tento princíp je vhodný pre zvýšenie sily a veľkosti svalu, ide však na úkor tvaru svalu. Preto nie je vhodné používať ho dlhšiu dobu a neodporúčame ho pre začiatočníkov.

-lr-