Magazín
Princíp zaťaženia a kruhový tréning - 4.diel seriálu
dátum: 08.07.2014 | autor: mozolani.com
rubriky: Lifestyle
Viete ako treba zvyšovať zátaž vo vašom tréningu? Práve princípu zaťaženia je venovaná ďalšia časť nášho veľkého letného seriálu, v ktorej sa rovnako dozviete, čo je kruhový tréning.

Kruhový tréning

Je obdobou princípu sekvencií, ale cviky idúce za sebou nemusia byť na odľahlé svalové skupiny. Cviky sú radené za sebou ľubovoľne, ale so zreteľom na potrebný oddych pre každú jednu svalovú skupinu či skupiny pracujúce ako antagonisti a tiež synergisti. Kladú sa menšie nároky na prácu srdca ako pri P.H.A. princípe. Taktiež ho nie je možné odporúčať pre začiatočníkov, pretože vyžaduje dobrú trénovanosť a fyzickú kondíciu.

Princíp postupného zaťaženia (preťaženia)

Základom zvyšovania všetkých fyzických parametrov (sily, veľkosti svalov, vytrvalosti ap.) je nútiť svaly pracovať tvrdšie než sú zvyknuté. Je potrebné svaly postupne preťažovať. Keď zvyšujete silu, musíte skúšať trénovať so stále väčšími závažiami, proti väčšiemu odporu. Pre zväčšenie veľkosti svalov treba nielen stále postupne zvyšovať veľkosť závažia, odporu, ale zvyšovať aj počty sérií a počty tréningových jednotiek v cykloch (napr. týždňových).Pre zvýšenie lokálnej svalovej vytrvalosti možno postupne znižovať prestávky medzi sériami, alebo zvyšovať počty opakovaní, či sérií pre jednotlivé svalové skupiny. Princíp postupného preťaženia tiež určuje, že zaťažovanie svalov musí byť postupné, plynulé a nemôže narastať neúmerne, pretože to by mohlo spôsobiť zranenia a tiež zhoršenie techniky cvičenia. Všetko musí postupovať rovnomerne tak ako narastá trénovanosť organizmu. 

-lr-