Magazín
Propozície majstrovstiev Slovenska v kulturistike
dátum: 19.03.2014 | autor: mozolani.com
rubriky: Kulturistika
Máme pre vás propozície medzinárodných majstrovstiev Slovenska v kulturistike a klasickej kulturistike mužov, pohárovej súťaži v bikiny fitness žien i kulturistiky masters a juniorov. Podujatie sa uskutoční v Žiline.

P r o p o z í c i e
Medzinárodné majstrovstvá Slovenska v kulturistike a klasickej kulturistike mužov pre rok 2014 a pohárová súťaž bikiny fitness, masters a juniorov .

A: Všeobecné ustanovenia

Usporiadateľ: Z poverenia VV SAKFST - Mozolani Fitness Žilina
Miesto konania: DOXXbet aréna (zimný štadión), Športová 5, Žilina
Dátum konania: 3. máj 2014

Prihlášky: Prihlášky zasielať písomne poštou na Mozolani TRAININGS s.r.o., Prielohy

8430/1B, 010 07 Žilina,

e-mailom: mpc@mozolani.com, elektronicky na

http://www.mozolani.com/prihlaska/ ,

Termín uzavretia prihlášok: 20. apríl 2014

bližšie info. na tel. čísle 0911 274 943

Úhrady:
Cestovné náhrady a ošatné rozhodcov hradí usporiadateľ podľa platných smerníc na porade rozhodcov, ostatní sa zúčastňujú súťaže na vlastné náklady. V prípade záujmu pretekárov, ktorí budú štartovať na majstrovstvách Slovenska vieme zabezpečiť ubytovanie. Rezerváciu posielať najneskôr do 20. apríla 2014 e-mailom: ekonom@mozolani.com, bližšie info. na tel. čísle 0911 274 943. Prví traja pretekári v kategóriách do 75 kg, do 85 kg,do 95 kg a nad 95 kg majú zabezpečené ubytovanie zo soboty na nedeľu na náklady usporiadateľa.

Podmienky štartu:
a) platná licenčná karta SAKFST v prípade slovenských súťažiacich; zahraniční súťažiaci sa preukážu pasom a potvrdením vysielacej federácie, ktorá je členom IFBB
b) včas poslaná prihláška na súťaž - v prípade, že pretekár zo Slovenska nezaslal včas prihlášku na súťaž, je možný jeho štart len po uhradení sankčného poplatku vo výške 10 € (schválené VV SAKFST)

Námietky:
Podávajú sa s vkladom 10 €, o ich oprávnenosti rozhodne komisia v zložení hlavný rozhodca, sekretár hlavného rozhodcu a riaditeľ súťaže.

 

B: Technické ustanovenia:

Predpis Súťaží sa podľa platných pravidiel kulturistiky a fitness.

Kategórie:

Majstrovstvá Slovenska :
klasická kulturistika ... do 175 cm :

Do 170 cm a včítane : max. hmotnosť (v kg) = výška (v cm) –100 + 2 kg

Do 175 cm a včítane : max hmotnosť = výška - 100 + 4 kg

nad 175 cm :

Do 180 cm a včítane : max. hmotnosť = výška – 100 + 6 kg

Nad 180 cm : max hmotnosť = výška – 100 + 8 kg

kulturistika ... do 75 kg,

do 85 kg,

do 95 kg,

nad 95 kg

Pohárová súťaž :

Bikiny fitness: Kategória A

Kategória B

Kategória C

Rozdelenie kategórii v bikiny fitness určia na základe prezentácie riaditeľ súťaže, hlavný rozhodca a sekretár súťaže.

junior kulturistika open

masters kulturistika open

 

C: Činovníci súťaže:

Riaditeľ súťaže Anka Mozoláni
Organizačný pracovník Ing. Veronika Maršalová
Vedúci pretekárov Ľuboš Žitník, Norbert Zajac
Propagácia EastLabs.biz – www.eastlabs.biz
Moderátor Dalibor Biro/TV JOJ

Hospodár Božena Sibilová
Zdravotnícka služba MUDr. Spišák Vladimír


D: Rozhodcovia:
Hlavný rozhodca Ladislav Meško

Pódiový rozhodca Bc. Anton Tabernaus
Sekretár Ing. Marián Prekop
Rozhodca č. 1 Ing. arch. Peter Uríček
Rozhodca č. 2 Dr. Dušan Matušík
Rozhodca č. 3 Mgr. Ľuboš Matejíčka
Rozhodca č. 4 Milan Rolinec
Rozhodca č. 5 Stanislav Gabčo
Rozhodca č. 6 Ing. Štefan Petrík
Rozhodca č. 7 Ervín Špajdel
Rozhodca náhradný Ing. Ľubomír Hečko


E: Časový rozpis

08:00 - zraz
08:00-09:30 - prezentácia v poradí klasická kulturistika, kulturistika do 75kg, do 85 kg, do 95 kg, nad 95 kg, bikiny fitness , kulturistika masters, kulturistika juniori ( prezentácia bude v zákulisí DOXXbet Arény )

09:30 - 09:55 - porada rozhodcov

10:00 - 16:00 - semifinále

16:00 -17:00 - prestávka

17:00 – 21:00- finále

4. mája – súboj o absolútneho víťaza


F: Rôzne

Tituly: Víťazi jednotlivých kategórií získajú titul Majster Slovenska.

Ceny:

a) všetci finalisti získajú vecné ceny venované od partnerov súťaže

b) TOP3 súťažiaci z každej kategórie získajú medailu za umiestnenie (zlato, striebro, bronz), všetci finalisti získavajú diplom

Hudba pre voľnú zostavu:
Každý pretekár odovzdá pri prezentácii CD s hudobným podkladom k voľnej zostave. Pozor - dĺžka hudby môže byť iba 60 sekúnd, po uplynutí daného limitu hudobná réžia hudbu vypne. Na odovzdanom CD môže byť len 1 skladba. V prípade, že nahrávacie zariadenie nebude schopné CD „načítať“, hudobná réžia pustí bezodkladne súťažiacemu náhradnú skladbu dodanú usporiadateľom.

Doping: Usporiadateľ je povinný zabezpečiť miestnosť pre dopingovú kontrolu.

Upozornenie: Usporiadateľ nezodpovedá za cenné veci pretekárov uložené v šatniach.

Pokyny pre súťažiacich:
Usporiadateľ pre súťažiacich pripraví špeciálne označenie, ktoré obdržia pred prezentáciou vo forme pásky na zápästie - každý súťažiaci získa označenie pre seba a pre trénera, resp. jednu osobu zo sprievodu, ktorá môže súťažiaceho sprevádzať v zákulisí, pomáhať mu s rozcvičením, natretím farbou a pod. (pre jedného až troch pretekárov – jeden tréner, pre štyroch a viacerých pretekárov – dvaja tréneri). Špeciálne označenie pre súťažiaceho a jedného člena sprievodu umožňuje sa pohybovať v priestoroch vyznačených pre pretekárov a trénerov. S uvedením označením nie je možný vstup do iných častí objektu. V prípade záujmu o sektorové alebo VIP sedenie je potrebné si zakúpiť vstupenky, ktoré majú odlišnú farbu pásky.
Pohyb po zákulisí, resp. vstup do zákulisia bude bez pásky (označenia) neprípustný. Presun zo zákulisia do hľadiska prechodom medzi pódiom bude umožnený iba organizátorom a osobám oprávneným so vstupom do daného sektoru príslušnou páskou.
Žiadame súťažiacich o dôsledné plnenie pokynov organizátorov, rozhodcov a vedúceho pretekárov. V prípade, že sa súťažiaci na vyzvanie vedúceho pretekárov, resp. povereného rozhodcu nedostaví na „zhromaždisko“, z účasti na súťaži bude diskvalifikovaný .

Fotografovanie:
Fotografovanie a snímanie videokamerou na prezentácii, resp. z miesta určeného pre média, bude umožnené iba tým, ktorí majú akreditáciu na 2014 Medzinárodné SAKFST majstrovstvá Slovenska v Žiline. Požiadať o akreditáciu je možné do 15. 04. 2014 (kontaktná osoba Božena Sibilová, e-mail: ekonom@mozolani.com, bližšie info. na tel. čísle 0911 274 943). Vzhľadom na obmedzený počet miest pre fotografov a média si usporiadateľ vyhradzuje právo rozhodnúť o jej udelení, resp. neudelení. Uprednostňované budú médiá, ktoré sa podieľali na propagácii šampionátu, žiadatelia budú informovaní o stave výsledku ich žiadosti do 20. apríla 2014.
Fotografovanie a snímanie videokamerou z priestorov určených pre divákov je možné bez obmedzenia, nie je viazané na špeciálne povolenie od organizátorov.

Vstupné:

VIP stôl /4 osoby/ – 200 € ( občerstvenie, obsluha)

Sektorová vstupenka : 15 €

Sektorová vstupenka (státie) : 8 €

Predpredaj vstupeniek na http://mozolani.com/classic/vstupenky alebo prostredníctvom siete Ticketportal, dopredaj vstupeniek v mieste konania - DOXXbet Aréna (Zimný štadión), Športovná 5, Žilina.

Parkovanie: bezplatné parkovanie bude umožnené priamo v areále DOXXbet arény a v jej blízkosti.

Exhibícia: Profesionálni kulturisti

 

Zmluvní partneri SAKFST: ATP, KOMPAVA, KRÁĽOVSKÁ PEKÁREŇ STANISLAV A SYN,

VICTORY SPORT s.r.o., MADMAX, MOZOLANI THE FITNESS AUTHORITY a MUSCLE &

FITNESS

Generálny partner súťaže: Tetras Translations
Hlavný partner súťaže: Hotel BONAPARTE

Top partner súťaže : Amix Nutrition

Hlavný web partner: EastLabs

Partneri súťaže: Scitec Nutrition, VISION, Kompava, Kvety VERA, Extrifit, HAVANACARS, , Mesto Žilina ,J.J. DARBOVEN ,NUTREND, Holiday Inn Žilina, NEBBIA , SAKFST, OLYMPIC CASINO , SUAR, Olympia Amateur Europe Prague 2014 , IFBB professional league,

INTER-VION

Mediálni partneri: Muscle& Fitness, šport.sk, SVĚT KULTURISTIKY, ŽILINEC, EURÓPA 2, Ronnie.cz

Propozície vypracoval Anna Mozoláni Propozície schválil Bc. Anton Tabernaus

riaditeľ súťaže dňa 27.02.2014 Predseda ŠTK 15.03.2014
 

Predbežný časový harmonogram šampionátu: !!!!!!!!
03. máj 2014 – DOXXbet Aréna (Zimný štadión), Športovná 5, Žilina
08:00 ... zraz
08:00-09:30 ... prezentácia v poradí klasická kulturistika , kulturistika do 75kg, do 85 kg, do 95 kg, nad 95 kg, bikiny fitness , kulturistika masters, kulturistika juniori( prezentácia bude prebiehať v zákulisí DOXXbet Arény )

09:30-09:55... porada rozhodcov

10: 00... odštartocvanie súťaže prezidentom SAKFST Dr. Milan ČÍŽEK PhD., promotérom súťaže Andrejom Mozolánim, zástupcom mesta Žilina ( primátor, prednosta), generálnym partnerom súťaže

10:10 ... semifinále kategórie klasická kulturistika do 175 cm
10:30 ... semifinále kategórie klasická kulturistika nad 175 cm

11:00... semifinále bikiny kategórie A
11:30 ... semifinále kategórie kulturistika do 75 kg
11:50 ... semifinále kategórie kulturistika do 85 kg
12:10 ... semifinále bikiny kategórie B

12:30...semifinále kategórie masters open

12:50... semifinále kategórie kulturistika do 95kg

13:10...semifinále kategórie junior open

13:30... semifinále kategórie kulturistika nad 95 kg

13:50... semifinále bikiny kategórie C

14:10...finále masters open

14:30...finále junior open

16,00 : 17,00...prestávka

17:00... odštartovanie súťaže prezidentom SAKFST Dr. Milan ČÍŽEK PhD, promotérom súťaže Andrejom Mozolánim, zástupcom mesta Žilina( primátor, prednosta), generálnym partnerom súťaže

17:10... finále kategórie klasická kulturistika do 175 cm

17:30... finále kategórie klasická kulturistika nad 175 cm

17:50... finále kategórie kulturistika do 75 kg

18:10... finále kategórie kulturistika do 85 kg

18:30...vyhlásenie výsledkov kl. Kulturistika do 175 cm a nad 175 cm, váhová kulturistika do 75 kg a and 75 kg

18:50... finále kategórie bikiny kategórie A

19:05... finále kategórie kulturistika do 95 kg

19:25... finále kategórie bikiny kategórie B

19:40... finále kategórie kulturistika nad 95 kg

20:00... exhibícia č.1

20:10... finále kategórie bikiny kategórie C

20:25... vyhlásenie výsledkov kategórii váhová kulturistika do 95 kg a nad 95 kg, bikiny fitness kategórie A,B.C.

20:40... exhibícia č.2

Súboj o absolútneho víťaza :

Bikiny fitness kategórie A,B.C.