Magazín
Slovenská komora fitness
dátum: 12.10.2020 | autor: mozolani.com
rubriky: Lifestyle
Sektor fitness SR práve prežíva jednu z najťažších etáp vo svojej histórii. Dôsledky pandémie vpísali svoj rukopis do každodennej reality. Jej dôsledky okrem zdravotných aspektov dopadli tvrdo aj na ekonomickú sféru. Slovenská komora fitness sa rozhodla uskutočniť prieskum mapujúci ekonomické dopady koronavírusovej krízy na fitness sektor. Pomôžte nám aj vy zdieľaním vašich skúseností vytvoriť a reagovať na reálny obraz trhu fitness z pohľadu ekonomických dopadov krízy. Vami poskytnuté údaje budú použité úplne anonymne. Slovenská komora fitness na ich základe vypracuje súhrnnú správu o stave slovenského fitness sektora. Správa bude medializovaná a posunutá k procesu riešenia relevantným subjektom a autoritám. O výsledkoch dotazníka a príslušných rokovaní budete oboznamovaní. Slovenská komora fitness vám ďakuje.

 

Informačný dotazník pre majiteľov a prevádzkovateľov :

https://mozolani.com/dotaznik/

 

https://slovenskakomorafitness.sk/