Magazín
REAKCIA GABRHELA NA KROKY SAFKST
dátum: 02.02.2018 | autor: mozolani.com
rubriky: Iné športy
Milan Gabrhel už nie je štátny reprezentačný tréner pre silový trojboj. Dôvodom nie sú zlé výsledky slovenskej reprezentácie, tie boli naopak výborné, veď v silovom trojboji a tlaku na lavičke získalo Slovensko v roku 2017 až 12 medailí na ME a 6 medailí na MS, ale jeho iniciatíva na oddelenie silového trojboja od SAFKST.

 

Na stránke www.sakst.sk je uverejnené stanovisko Komisie silového trojboja zo zasadnutia, ktoré sa konalo 20. 1. 2018 v Bratislave k iniciatíve Milana Gabrhela na oddelenie silového trojboja od SAFKST: „Komisia ST sa nezhoduje a nesúhlasí s deštrukčným pôsobením a iniciatívou Milana Gabrhela na oddiely silového trojboja, aby vystúpili zo SAFKST. Komisia ST chce, aby bol silový trojboj aj naďalej súčasťou SAFKST.“

Výkonný výbor, ktorý podľa Čl.XXI. bod 31 Stanov SAFKST rozhoduje o ustanovení a odvolaní manažérov a trénerov reprezentačných družstiev a ostatného technického personálu, na svojom zasadnutí odvolal z pozície štátneho trénera pre silový trojboj Milana Gabrhela. Výkonný výbor schválil pre rok 2018 štátnych trénerov: V silový trojboji sú to – štátny tréner Stanislav Januška, asistent štátneho trénera Pavol Varchola.

Milan Gabrhel poskytol svoj názor na obvinenie "deštrukčného" správania a na odvolanie z funkcie ŠT silového trojboja. Včera nám do redakcie prišiel mail v tomto znení:

„Vážení športoví priatelia!

Dovoľte mi, aby som ako odvolaný štátny tréner silového trojboja a tlaku na lavičke, vyjadril svoj názor na stanovisko komisie silového trojboja zo zasadnutia, ktoré sa konalo 20. 1. 2018 v Bratislave a k mojej iniciatíve na oddelenie silového trojboja od SAFKST.

Od svojho nástupu do funkcie som vždy vykonával svoju prácu riadne a zodpovedne sa pripravoval, stretával a komunikoval s reprezentantmi. Počas výjazdov som pomáhal pretekárom/pretekárkam najviac ako som mohol a robil som všetko pre úspech ako jednotlivca tak i úspech asociácie. Taktiež som svojou mierou prispel k dôkladným reprezentačným zrazom, ktoré boli zamerané nielen na oddych a regeneráciu ale hlavne na predsúťažnú či mimosúťažnú prípravu, získanie nových vedomostí alebo kvalitné lekárske prehliadky či prednášky. Za mnou sú nespochybniteľné a nevyvrátiteľné výsledky. Osobne som sa zúčastnil na tréningoch našich špičkových reprezentantov v miestach ich obvyklého tréningu, pričom som si nikdy neuplatňoval náhradu cestovného.

Nesúhlasil som so zmenou miesta reprezentačných zrazov, hoci na mňa boli vyvíjané tlaky, aby sa uskutočňovali v Rajeckých Tepliciach. Je predsa nemysliteľné, aby o tomto rozhodoval prezident a viceprezident asociácie. Keďže to nebolo v Rajeckých Tepliciach, tak sústredenia zrušili. Údajne na to neboli peniaze. Zaujímavé, že ak by boli v Rajeckých Tepliciach, tak financie by sa našli. Úsudok, prečo tak chceli, si ľahko vytvoríte sami. Takisto nominácie pretekárov na MS a ME boli urobené bez konzultácie so mnou, čo svedčí o tom, že moja práca bola zo strany vedenia asociácie ignorovaná.

Na webových portáloch sa objavili chýry o mojom „deštrukčnom“ pôsobení pri možnosti oddeliť ST /silový trojboj/ od asociácie SAFKST. Viackrát som komunikoval s predsedom ŠTK pre silový trojboj Ing. Olexom a žiadal som ho, aby bolo vyvolané stretnutie oddielov silového trojboja. Na tomto stretnutí som chcel, aby sa zainteresovaní vyjadrili k vytvoreniu národného športového zväzu silového trojboja. Ja osobne si myslím, že je to dobrá myšlienka, a treba o nej diskutovať. Doteraz sa takéto stretnutie neuskutočnilo. Čo je na tom deštruktívne? Prvý krok predsa už urobilo ministerstvo, keď posiela zmluvy o štátnom príspevku /dotácii/ zvlášť pre ST a zvlášť pre Fitness a kulturistiku. Silový trojboj na rozdiel od kulturistiky a fitness, je pravidelným účastníkom svetových hier, čo je olympiáda neolympijských športov. Chcel som a i naďalej pre tento šport chcem, aby sa ST stal národným športovým zväzom a aby bol do IPF a EPF zaradený ako samostatný subjekt zastupujúci SR. Vôbec mi nejde o deštrukciu, ale o využitie možnosti, ktorú dostávame pri vytvorení tzv. novej strechy športu na Slovensku, ktorá sa v súčasnosti pripravuje.

Preto som nevidel žiadny dôvod na moje odvolanie, nič zlé som pre silový trojboj a ani pre asociáciu nespravil, práve naopak. Ale ako si mnohí z Vás všimli a nie sú zaslepení, tí, ktorí aktuálnemu vedeniu nevyhovujú, sú bezdôvodne vylúčení, odvolaní a i napriek ich dlhoročnej práci pre SAFKST sú z nich vyhnanci. Taktiež ma veľmi mrzí, že aktuálny asistent štátneho trénera v silovom trojboji a tlaku na lavičke ďaleko prevyšuje nového štátneho trénera ako vedomosťami, tak i v správaní k reprezentantom. Práve on, asistent, by mal byť hlavným trénerom, nakoľko hlavný tréner už teraz vyhlasuje, že bude robiť iba „papierovú“ robotu. Akceptujem svoje ukončenie práce pre ST, odovzdal som množstvo vedomostí reprezentantom a svojou svedomitou prácou som im šiel príkladom. Nerozumiem, prečo aktuálne vedenie ST vedie tento ťažký a náročný šport tak ako ho vedie, a preto som rád, že pod takým vedením ako štátny tréner pôsobiť nebudem. Proces zlepšovania u niektorých reprezentantov a pretekárov ešte nie je dokončený. Naďalej budem pre nich, pokiaľ o to budú stáť, pracovať a pomáhať cennými radami a budem rád, ak aj inými vecami pomôžem k zlepšeniu ich aktuálnej ale i dlhodobej výkonnosti.

Ďakujem všetkým reprezentantom, oddielom ST na Slovensku, všetkým pretekárom,“ s úctou k športu, diplomovaný tréner Milan Gabrhel.

-r-

Foto: Marek Bučko