Magazín
Kritériá pre udelenie odmeny za výsledky dosiahnuté na ME a MS
dátum: 02.02.2015 | autor: mozolani.com
rubriky: Kulturistika

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR každoročne odmeňuje úspešných slovenských športovcov za výsledky, dosiahnuté na medzinárodných súťažiach (v prípade reprezentantov SAKFST na ME a MS) v predchádzajúcom roku. Výšky odmien pre pretekárov sú v každom roku iné a závisia od aktuálnych možností štátneho rozpočtu SR. Pre športovcov sú stanovené prísne kritériá, od splnení ktorých závisí, či príslušnému športovcovi Ministerstvo odmenu prizná alebo nie.

Jedným z najdôležitejších kritérií je počet súperov našich reprezentantov v jednotlivých kategóriách. Tento počet nesmie byť nižší ako 10% z počtu členských krajín príslušnej medzinárodnej federácie v danom odvetví. Z uvedeného vyplýva, že v prípade kulturistiky a fitness musí mať náš športovec na MS v kategórii minimálne 18  súperov, aby splnil toto základné kritérium (IFBB eviduje momentálne 182 členských krajín). V prípade európskej federácie (EBFF) je tento počet výrazne nižší (aktuálne 47 krajín ), a preto na ME stačí pre splnenie kritéria nižší počet súperov. Z pohľadu ministerstva sú, pochopiteľne, rozdielne vnímané úspechy na ME a MS, preto v prípade získania medailí na týchto podujatiach (a po splnení kritéria počtu súperov), je odmena za výsledky z ME nižšia ako za MS. Podobne aj výsledky z juniorských podujatí sú odmeňované výrazne nižšími odmenami ako u dospelých.

Odmeny pre úspešných reprezentantov prideľuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR a teda SAKFST nemôže ich výšku a ani zloženie adresátov ovplyvniť.

-r-

Súvisiace články