Magazín
Propozície – Tatranský pohár v Poprade (1. 11.), nominačka mužov na MS
dátum: 24.10.2014 | autor: mozolani.com
rubriky: Kulturistika

Na snímke je Peter Tatarka, ktorý nebude chýbať ani na Tatranskom pohári 2014.

 

TATRANSKÝ POHÁR XXXIV. ROČNÍK - propozície

Pod záštitou predsedu PSK MUDr. Petra Chudíka sa v Poprade 1. novembra uskutoční pohárová súťaž v kulturistike a klasickej kulturistike mužov (nominácia na MS ), bodyfitness a bikiny fitness žien.

 

A) Všeobecné ustanovenia:

Usporiadateľ: z poverenia VV SAKFST – ŠK GALAXY 2 POPRAD

Dátum: 1. novembra 2014

Miesto: ZŠ Komenského (basketbalová hala), Poprad

Prihlášku si stiahnite na stránke: www.sakst.sk

Prihlášku zašlite písomne na adresu Jozef Andreja, Mládeže 2351/8, 058 01 Poprad alebo mailom:

galaxy2poprad@gmail.com, prihlášky zasielajte najneskôr do 25. 10. 2014.

Úhrady: Rozhodcovia podľa platných smerníc SAKFST, ostatní na náklady vysielajúcej organizácie.

Ubytovanie: Nahlásiť – Jozef Andreja, 0911 049 968

 

B) Technické ustanovenia

Predpisy: Súťaží sa podľa platných pravidiel kulturistiky a klasickej kulturistiky mužov, bodyfitness a bikiny fitness žien a ich zmien.

Podmienky účasti: Včas zaslaná prihláška, platná licenčná karta SAKFST.

Neprihlásení pretekári môžu štartovať len po zaplatení poplatku 7 EUR za jedného pretekára.

Kategórie:

- kulturistika mužov do 85 kg a nad 85 kg

- klasická kulturistika mužov do 175 cm a nad 175 cm

- body fitness žien bez rozdielu výšky (open)

- bikiny fitness žien kategória A a kategória B

O konečnom výškovom ohraničení kategórií bikiny fitness žien rozhodne hlavný rozhodca

a sekretár súťaže na základe prezentácie pretekárok.

Námietky: Podávajú sa odvolacej komisii s vkladom 5 EUR, zloženie komisie – riaditeľ súťaže, hlavný rozhodca, sekretár hlavného rozhodcu.

 

C) Činovníci súťaže

Riaditeľ súťaže: Ing. Flavián Dudaško

Tajomník súťaže: Jozef Andreja

Hospodár súťaže: Mária Andrejová

Lekár: MUDr. Zdenko Szábo

Vedúci pretekárov: Jozef Lopata

Moderátor: Dalibor Biro, Jozef Ovsianka

Org. pracovníci: Andrej Ganzarčík, Florián Dudaško ml., Jozef Lopata

Rozhodcovia:

Hlavný rozhodca – Dušan Matušík

Pódiový rozhodca – Ľubomír Hečko

Sekretár – Marián Prekop

Bodovací rozhodcovia – Andrej Hlinka, Ladislav Meško, Milan Rolinec, Stanislav Gabčo, Slavomír Lipták

Náhradný rozhodca – Andrej Galovič

 

D) Časový rozpis

13.00 - 13.15 porada rozhodcov

13.15 - 14.00 prezentácia

14.00 - 14.30 vypracovanie tlačív súťaže

14.30 – 17.30 semifinále a finále súťaže

 

E) Rôzne

Ceny: Víťazi kategórie získavajú poháre + 200 EUR ako náhradu za prípravu na súťaž od usporiadateľa. Ostatní finalisti dostanú vecné ceny od sponzorov.

Absolútny víťaz súťaže mužov získa pohár + 500 EUR.

Hudobný sprievod (iba kategórie mužov): CD disk označený menom a klubom, nahrávka na začiatku CD bude odovzdaná pri prezentácii.

Doping: Usporiadateľ zabezpečí v prípade dopingovej kontroly priestor na vykonanie.

Výsledky: usporiadateľ zabezpečí zaslanie výseldkových listín ŠTK a sekretariátu SAKFST, ktorý ich následne zverejní na webovej stránke SAKFST.

Zmluvní sponzori SAKFST: Victory Sport, s. r. o., ATP, Kompava, s. r. o., Mad Max, Kráľovská pekáreň Stanislav a syn, Mozolani The Fitness Authority

Mediálny partner SAKFST: Muscle&Fitness

Sponzori súťaže: Chemostav, Beatus, s. r. o., Diamon, Agrostav, VÚC Prešov

 

Propozície vypracoval: Jozef Andreja, predseda ŠK Galaxy2 Poprad, 15. 9. 2014

Propozície schválil: predseda ŠTK Bc. Anton Tabernaus, 20. 9. 2014

 

www.mozolani.com