Magazín
VEĽKÁ CENA DUBNICE. Pohárová súťaž juniorov a junioriek.
dátum: 12.08.2014 | autor: mozolani.com
rubriky: Kulturistika

VEĽKÁ CENA DUBNICE – 20. ROČNÍK

Propozície

Pohárová súťaž juniorov v kulturistike, klasickej kulturistike, fitness, bodyfitness a bikiny fitness junioriek.

A: Všeobecné ustanovenia:

Usporiadateľ: Z poverenia VV SAKFST Olympic FC Dubnica nad Váhom

Dátum: 27.9.2014

Miesto: Dom kultúry Dubnica nad Váhom, ul. Bratislavská 435

Prihlášky: posielať do 23.9.2014 23.9.2014 na adresu:

Dr. Dušan Matušík, ul. Palárikova 177/10, 018 41 Dubnica nad Váhom

mobil: 0905 760 952

email:

matusik.dusan@azet.sk

prihlaška

Úhrady: Rozhodcom podľa platných smerníc SAKFST. Ostatní na vlastné náklady.

Podmienky štartu: Priamy postup, platná licenčná karta a včas zaslaná prihláška (po termíne s poplatkom

10,€).

Súťažiť môžu tí športovci, ktorí v roku 2014 dosiahli vek 23 rokov a mladší.

Námietky: Podávajú sa odvolacej komisii v zložení: riaditeľ súťaže, hlavný rozhodca, sekretár hlavného

rozhodcu s vkladom 10,€.

B: Technické ustanovenia:

Predpisy: Súťaží sa podľa platných pravidiel kulturistiky, klasickej kulturistiky, fitness, bodyfitness,

bikiny fitness a ich zmien a doplnkov.

Kategórie: fitness juniorky – open

body fitness juniorky – open

bikiny fitness juniorky – open

klasická kulturistika juniori – open

kulturistika do 80 kg juniori

kulturistika nad 80 kg – juniori

Klasická kulturistika – súťažiť môžu tí športovci, ktorí splnia váhový limit k výške svojej postavy podľa tabuľky:

Výška Váha

do 170 cm (výška - 100) + 1 kg

do 175 cm (výška - 100) + 2 kg

do 180 cm (výška - 100) + 3 kg

do 190 cm (výška - 100) + 4 kg

do 198 cm (výška - 100) + 4,5 kg

nad 198 cm (výška - 100) + 5 kg

C: Zbor činovníkov:

Riaditeľ súťaže: Dr. Dušan Matušík

Sekretár súťaže: Pavol Kujer

Hospodár súťaže. Dušan Matušík ml.

Lekár: MUDr. Marián Sitár

Hudobná réžia: Lubonmi Fejer

Moderátor: Dalibor Biro

Vedúci pretekárov: Juraj Pagáč

D: Zbor rozhodcov:

Hlavný rozhodca: Štefan Petrík

Pódiový rozhodca: Anton Tabernaus

Sekretár HR: Marián Prekop

rozhodca č.1: Peter Uríček

rozhodca č.2: Andrej Mozoláni

rozhodca č.3: Stanislav Gabčo

rozhodca č.4: Marián Čambal

rozhodca č.5: Ľuboš Matejíčka

náhradný rozhodca: Ervín Špajdel

E: Časový rozpis:

13.00 – 13.15 porada rozhodcov

13.15 – 14.15 prezentácia

15.00 – 18.00 semifinále, finále

F: Rôzne:

Ceny: poháre, diplomy a vecné ceny – finalisti jednotlivých kategórií

Hudobný doprovod: Súťažiaci (kulturistika, klas. kult., fitness) odovzdá pri prezentácii CD označené

menom, kategóriou a klubom. Na CD nosiči požadujeme len sprievodnú hudbu k voľnej

zostave.

Vstup: Do súťažného priestoru len s príslušným označením. S pretekármi len tréner, alebo nim

poverená osoba do rozcvičovne a zákulisia.

Upozornenie: Za znečistenie priestorov pretekármi a ich doprovodom poplatok 30,€

. Za odložené veci

organizátor neručí.

Zmluvní partneri SAKFST: ATP Nutrion Factory, Kompava Sport Nutrition., Victory Sport s.r.o, Kráľovská

pekáreň Stanislav a syn, Mozoláni The fitness Autority, , Mad Max,

Mediálny partner: Muscle & Fitness

Sponzori súťaže: Extrifit, Total sport, Audit Slovakia, Jamieson, Armat

Vypracoval: Dr. Dušan Matušík Schválil: Bc. Anton Tabernaus

riaditeľ súťaže ŠTK SAKFST

24.7.2014 7.8.2014