Magazín
SAKFST informuje: o podmienkach štartu na zahr. súťažiach
dátum: 04.08.2014 | autor: mozolani.com
rubriky: Novinky

Zásady štartu pretekárov na jednotlivých zahraničných súťažiach

VV na svojom riadnom zasadnutí odsúhlasil zásady štartu našich pretekárov na jednotlivých zahraničných súťažiach ako aj kategorizáciu týchto súťaží.
Rozdelenie súťaží:

  • 1.kategória: Arnold Classic (Europe a USA)
  • 2.kategória: Olympia Amateur
  • 3.kategória: pohárové súťaže v zahraničí (Česko, Rakúsko, Maďarsko a pod.)

Povolené štarty na pretekoch:

  • 1.kategória: reprezentanti a medailisti z M-SR v danom a predchádzajúcom roku
  • 2.kategória: pretekári z prvej kategórie + finalisti z M-SR v danom a predchádzajúcom roku
  • 3.kategória: aktívni pretekári SAKFST (s platnou licenčnou kartou)

 

Pretekári, ktorí požiadajú o štart v zahraničí, kde sa napokon bez ospravedlnenia nezúčastnia, budú mať zákaz štartu na zahraničných súťažiach na dobu 1 roka.