Magazín
Volebná konferencia a kandidáti na funkciu prezidenta, viceprezidentov, zástupcov pretekárov...
dátum: 07.11.2016 | autor: mozolani.com
rubriky: Fitness

Volebná konferencia SAKFST sa uskutoční v sobotu 3. 12. 2016 (začiatok o 12.00 h) v školskej jedálni 7. ZŠ na Hodžovej ulici v Trenčíne (blízko zimného štadióna). Jedným z bodov akcie budú aj voľby prezidenta, viceprezidentov športových vetví, zástupcov športovcov oboch športových vetví a kontrolóra SAKFST.

Kandidátka VV SAKFST pre voľby 2016

Výkonný výbor na svojom mimoriadnom zasadnutí schválil návrh kandidátov na jednotlivé pozície v novom VV.

Prezident: MVDr. Milan Čížek, PhD.

Viceprezident pre kulturistiku a fitness: Mgr. Peter Antal

Viceprezident pre silový trojboj a tlak na lavičke: Pavol Kovalčík

Zástupca pretekárov kulturistiky a fitness: Mgr. Ľuboš Matejíčka

Zástupca pretekárov silového trojboja: Ing. Pavol Müller

 

Iné návrhy:

Kandidát MaJ fit klubu Bánovce nad Bebravou na pozíciu v novom VV ako zástupca pretekárov kulturistiky a fitness je Ing. Ľubomír Hečko.

Kandidát klubu Bikiny fitness Bratislava na funkciu prezidenta SAKFST je Mgr. Boris Mlsna.

-r-