Magazín
Oznam SAKFST ohľadne Arnold Classic 2016 v Columbuse
dátum: 04.12.2015 | autor: mozolani.com
rubriky: Kulturistika
Vedenie SAKFST oznamuje pretekárom, ktorí majú záujem štartovať na súťaži Arnold Classic 2016 v Columbuse, že okrem splnenia bežne nastavených a zverejnených podmienok účasti na súťažiach, bude štart na tejto súťaži schválený výlučne tým pretekárom, ktorí sa zúčastnia nominačného výberu pre túto súťaž. Nominačný výber sa uskutoční začiatkom roka 2016 a má potvrdiť aktuálnu výkonnosť pretekárov. O presnom dátume a mieste konania bude SAKFST informovať na svojej webovej  stránke.
Výjazd na súťaž Arnold Classic 2016 bude riadne organizovaný SAKFST, podobne ako napríklad výjazdy reprezentácie na ME alebo MS. Náklady spojené s výjazdom si budú pretekári aj naďalej hradiť sami, tak ako to bolo doteraz.
-r-