Magazín
Dokedy poslať prihlášky na Arnold Classic a Olympia Amateur?
dátum: 28.08.2015 | autor: mozolani.com
rubriky: Kulturistika

Vedenie SAKFST oznamuje pretekárom a pretekárkam, ktorí spĺňajú príslušné kritériá, že prihlášky na zahraničné súťaže môžu posielať najneskôr :

Arnold Classic Europe (Madrid) do 10.9.2015

Olympia Amateur (Praha) do 21.9.2015

Uvedené termíny platia aj pre prípadné zmeny (odhlasovanie) už prihlásených pretekárov a pretekárky.

-sakfst-