Magazín
Prestup pretekárov z iných federácií do SAKFST
dátum: 02.02.2015 | autor: mozolani.com
rubriky: Kulturistika

Výkonný výbor SAKFST schválil pravidlá pre prestup športovcov z iných organizácií, zameraných na kulturistiku, fitness a silový trojboj, do SAKFST.

Pri  takomto prestupe musí daný športovec,  ktorý už bol členom SAKFST okrem podania prihlášky na registráciu pretekára, fotografie a  úhrady poplatku za vystavenie licenčnej karty, doložiť aj potvrdenie organizácie, z ktorej vystupuje, o ukončení členstva a v jeho prípade o znovu zaregistrovanie do SAKFST rozhodne výkonný výbor SAKFST.  V prípadne, že športovec nebol členom SAKFST, stačí  čestné prehlásenie o ukončení členstva v predchádzajucej organizácii.

-r-