Magazín
Štatút reprezentanta SR – SAFKST
dátum: 18.07.2017 | autor: mozolani.com
rubriky: Kulturistika

Právo reprezentovať Slovenskú republiku na športových podujatiach doma i v zahraničí je najvyššou cťou, ktorej sa môže dostať občanovi - športovcovi SR. Svojimi postojmi, prezentovaním občianskej a športovej úrovne reprezentant propaguje respektíve formuje nielen svoj vlastný obraz, ale predovšetkým obraz Slovenska.
Úplné znenie štatútu reprezentanta link...

(prevzaté zo stránky sakst.sk)