Magazín
Šport festival Slovakia 2014 a Večer hviezd
dátum: 08.12.2014 | autor: mozolani.com
rubriky: Fitness
V Trenčíne (Výstavisko Expo center) sa v sobotu 13. 12. bude konať Šport festival Slovakia 2014, Vianočná cena mesta Trenčín vo fitness detí a bikiny fitness žien. Preteky sa začnú o 10. h. V ten istý deň a na tom istom mieste sa uskutoční Večer hviezd, vyhlásenie najúspešnejších športovcov neolympijských športov, kde bude mať SAKFST svoje želiezka.

Vlani vo svojej kategórii detského fitness zvíťazila na Šport festivale Nelli Novodomská.

 

Na súťaži sa predstavia všetci najlepší pretekári v detskom fitness a slovenská špička v bikiny fitness žien. Exhibične tam vystúpi kulturista Peter Tatarka.

PROPOZÍCIE

ŠPORT FESTIVAL SLOVAKIA 2014

VIANOČNÁ CENA MESTA TRENČÍN vo fitness detí a bikiny fitness žien

A. Všeobecné ustanovenia:

Usporiadateľ: Z poverenia VV SAKFST ŠK REHAFIT Trenčín

Dátum konania : 13.12.2014

Prihlášky: do 5. 12. 2014 e-mailom: marianna.holbova@gmail.com, mob: 0948 135 151, http://www.sakst.sk/wp-content/uploads/2012/09/Prihl%C3%A1%C5%A1ka-na-s%C3%BA%C5%A5a%C5%BE-SAKFST-6.doc

Úhrady : Podľa platných smerníc rozhodcom cestovné a ošatné vypláca organizátor. Ostatní na vlastné náklady.

Informácie: Marianna Holbová, 0915 789 205

Podmienky štartu: Platná licenčná karta SAKFST pre rok 2014 a včas zaslaná prihláška (po termíne

s poplatkom 10,-€).

Námietky: Podávajú sa odvolacej komisii v zložení: riaditeľ súťaže, hlavný rozhodca, sekretár

hlavného rozhodcu s vkladom 10,- €.

 

B. Technická časť:

Súťaží sa podľa platných pravidiel fitness detí a bikiny fitness žien

 

KATEGÓRIE FITNESS DETÍ :

A/ FITNESS DIEVČATÁ

1. kategória do 7 rokov

2. kategória 8-9 rokov

3. kategória 10-11 rokov

4. kategória 12-13 rokov

5. kategória 14-15 rokov

B/ FITNESS CHLAPCI

1. kategória do 12 rokov

2. kategória nad 12 rokov

1. kolo voľná zostava (dĺžka zostavy pre všetky kategórie max. 90 sekúnd)

2. kolo prezentácia postavy

Priestorové parametre: cvičí sa na ploche min. 7x7 m, tatami

 

KATEGÓRIE BIKINY FITNESS ŽIEN :

Otvorená kategória, bez rozdielu výšky

 

C. ZBOR ČINOVNÍKOV

Riaditeľ súťaže: Milan Gabrhel

Ekonóm: Emília Gabrhelová

Vedúci pretekárov: Andrea Masárová

Organizačný pracovník: Marianna Holbová

Zapisovateľky: Martina Válková

HODNOTENIE: Podľa platných pravidiel pre fitness detí a bikiny fitness žien

 

D. ZBOR ROZHODCOV

Hlavný rozhodca: Bc. Anton Tabernaus

Pódiový rozhodca: Ján Cabánik

Sekr. hl. rozhodcu: Bc. Šimon Tabernaus

R1: Mgr. Lívia Maťušová

R2: Ing. Marián Prekop

R3: Mgr. Jitka Lennerová

R4: Ing. Barbara Machalová

R5: Anna Mozoláni

Náhradný rozhodca: Marianna Holbová

 

E. ČASOVÝ ROZPIS

8.30 - 9.30 h – prezentácia

9.30 - 10.00 h – porada

10.00 – začiatok pretekov

– 1. kolo, voľné zostavy kategórie fitness detí

– 2. kolo, prezentácia postavy fitness detí, vyhlásenie výsledkov fitness detí

– semifinále a finále bikiny fitness žien

– vyhlásenie výsledkov bikiny fitness žien

 

F. Rôzne

CENY: Všetci účastníci obdržia od poriadateľa diplomy a vecné ceny od sponzorov.

HUDOBNÝ SPRIEVOD: Každý pretekár vo fitness detí odovzdá pri prezentácií CD s jednou skladbou, označené menom a klubom

VÝSLEDKY: Sekretár súťaže zabezpečí zaslanie výsledkových listín sekretariátu SAKFST, ktorý ich následne zverejní na webovej stránke SAKFST.

Zmluvní sponzori SAKFST: Kompava s.r.o., ATP Nutrition, Victory sport s.r.o., MadMax, Kráľovská pekáreň Dušan Stanislav a syn, Mozolani The Fitness Authority

Mediálny sponzor SAKFST: Muscle & Fitness

Propozície vypracovala: Marianna Holbová

Propozície schválil: Ladislav Meško

 

VEČER HVIEZD

Na vlaňajšom vyhlásení najúspešnejších športovcov neolympijských športov, ktoré sa uskutočnilo v Trenčíne 7. 12., sa na dvoch medailových priečkach umiestnili pretekárky SAKFST. Víťazkou sa stala bodyfitneska Adela Ondrejovičová, druhé miesto obsadil motokrosový reprezentant účastník Dakar pretekov Ivan Jakeš a na bronzovej priečke skončila fitneska Dominika Multáňová, ktorá má tohto roku veľké šance vystriedať na tróne Ondrejovičovú, keďže v roku 2014 vyhrala juniorské i ženské majstrovstvá sveta.

www.mozolani.com