Magazín
Pichľavý osteň – kauza Krakovský!
dátum: 01.12.2014 | autor: mozolani.com
rubriky: Kulturistika
Slovensko mal uplynulý víkend reprezentovať v Rusku na súťaži Olympia Amateur World Showdown Moscow jediný pretekár – Martin Krakovský, ktorý sa priamo v dejisku podujatia zaregistroval. Chcel postúpiť do finále, čo by sa mu pri jeho dobrej forme zrejme podarilo, ale napokon sa pretekov nemohol zúčastniť, a tak bol v Moskve iba ako turista a divák. Prečo?

 

Zhrňme si fakty:

- Dňa 25. 10. 2014 sa uskutočnila súťaž Grand Prix Pepa Opava, na ktorej obsadil Krakovský tretie miesto v kategórii do 90 kg. Po pretekoch nastal problém, od ktorého sa všetko odvíja. Podľa vyjadrenia dopingového komisára sa Krakovský úmyselne vyhol dopingovej kontrole, čím porušil stanovené pravidlá. Na druhej strane Krakovský tvrdí, že nikto ho na dopingovú kontrolu nevyzval, preto nikam nešiel a že ten podpis na protokole je falzifikát. Samozrejme, že o tomto incidente bola od svojho českého partnera informovaná aj Antidopingová agentúra SR, ktorá potom následne zaslala oficiálnu správu na SAKFST.

- Dňa 14. 11. 2014 na základe tejto správy prezident SAKFST Milan Čížek napísal z dejiska MS v kulturistike (Brazília) Krakovskému email, kde ho upozornil, že do vyriešenia tohto problému nemôže štartovať na žiadnej súťaži.

- Dňa 22. 11. 2014 predstúpil Krakovský pred Disciplinárnu komisiu SAKFST, čo je bežná prax v takýchto a podobných prípadoch, kde pretekár povedal svoju pravda. Trval na tom, že ničoho sa nedopustil, že o výzve komisára, aby išiel na dopingovú kontrolu nevedel a že nič nepodpísal. Disciplinárna komisia v zložení Ladislav Meško, Ľubomír Hečko a Jozef Mikuš si vypočula názory Krakovského. Opätovne mu tam bolo povedané, že do vyriešenia problému, nemôže nikde štartovať. DK SAKFST zároveň odoslala Antidopingovej agentúre SR stanovisko z tohto vypočutia, v ktorom sa píše: „Martin Krakovský popiera skutočnosti uvedené v Správe o priebehu dopingovej kontroly tak, ako ich uvádza dopingový komisár Dr. Michal Effmert. Komisia poučila Krakovského, že je povinný zaslať Antidopingovej agentúre SR písomne svoje stanovisko k tomuto prípadu. Súčasne komisia menovaného pretekára upozornila, že sa až do vyriešenia celého prípadu nemôže zúčastňovať ako pretekár na žiadnych športových podujatiach.“

- Dňa 28. 11. 2014 Krakovského nepustili domáci organizátori na semifinále Olympia Amateur World Showdown Moscow, lebo nedostal súhlas na štart od materskej asociácii SAKFST v dôsledku problémov, ktoré súvisia s jeho nedostavením sa na dopingovú kontrolu na Grand Prix Pepa Opava.

 

Krakovského verzia

Na margo nepripustenia na štart v Moskve povedal Krakovský pre Eastlabs.sk toto: „Som sklamaný a znechutený. Dve minúty pred vystúpením na pódiu mi oznámia, že nemôžem štartovať na veľmi kvalitnej prestížnej súťaži.“ Na margo výstupov z DK SAKFST Krakovský poznamenal: „Na tom sedení na Disciplinárnej komisii SAKFST, kde boli traja funkcionári a ja, sme sa rozprávali o všetkom od A po Z a oni sami uznali, že podpis na nejakom zdrape papiera nemôže byť legitímny a nemôžu ma odpísať nejakým cudzím podpisom. Nebolo tam nič moje napísané mojou rukou. Osobne mi oni nepovedali, ani žiadny papier mi nedali, že nemôžem štartovať na amatérskej Olympii v Moskve.“ Na margo emailu od prezidenta SAKFST Krakovský dodal: „Ten email som pochopil tak, že to platilo do tej disciplinárky a že tam sme si to vysvetlili. Ja som nepochybil, neboli tam žiadne moje osobné údaje, bol tam nejaký škrabopis môjho podpisu. Na tej disciplinárke nepadlo ani jedno slovo, že nemôžem nastúpiť a pretekať ďalej.“

 

Názory činovníkov SAKFST

Milan Čížek (prezident): „Celý problém je v štádiu riešenia. Momentálne je to mimo nás. Naša asociácia dostala informáciu od Antidopingovej agentúry SR, my sme to postúpili Krakovskému a vyzvali sme ho, aby do vyriešenia procesu a problému rešpektoval to, že nemôže štartovať na žiadnych pretekoch organizovaných IFBB, ale v podstate nikde. My sme chceli vypočuť aj názor športovca, čo si o tom on myslí. Každý sa môže obhajovať tak, ako uzná za vhodné. V podstate aj tí, čo berú anaboliká a sú prichytení majú nárok na to, aby v tom procese, existuje tzv. híring (vypočutie), mohli vysvetliť, ako sa daná látka dostala do ich organizmu. Či už vedome alebo nevedome. Môže to vysvetliť a v niektorých prípadoch to môže byť poľahčujúca okolnosť. My sme od neho na disciplinárnej komisii chceli počuť jeho názor, pretože on tvrdil v kuloároch, že na GP Pepa v Opave nebol nikým vyzvaný na dopingovú kontrolu. Krakovský veľmi dobre vedel, že tým, že to nie je uzavreté, nemôže štartovať na pretekoch. Až keď bude celý proces ukončený, nám agentúra oznámi, buď: áno porušil dopingové pravidlá alebo: nie, neporušil dopingové pravidlá. Ale dovtedy, pokiaľ toto nemáme od agentúry, my s týmto neurobíme nič. My budeme reagovať na správu z agentúry, ale trest mu dáva asociácia, agentúra potom dohliada na to, či trest je adekvátny.“

Ladislav Meško (generálny sekretár): „Disciplinárna komisia nevynášala žiadne súdy, vypočula Krakovského, dali sme mu priestor, aby sa nejakým spôsobom obhájil, on tvrdil čo tvrdil, ale odhliadnuc od toho, či antidopingová agentúra uzná jeho vinu alebo nie, do vyriešenia prípadu nemôže športovec nikde štartovať. My sme ho upozornili, aj prezident asociácie mu poslal email. Niekto, kto je v disciplinárnom riešení, tak nemá právo štartovať nielen v tomto športe ani v inom. Keby si chcel ísť zahrať trebárs ligu v plážovom volejbale, ani to nesmie. Po tejto stránke je to asi jeho problém, že vycestoval do Moskvy a nedbal na tieto veci.“

Ľubomír Hečko (asistent reprezentačných trénerov): „Na disciplinárke sme nemali právo vyriecť ortieľ nad ním, zistili sme stanovisko, ako to on vidí. Maťo na komisiu prišiel, odporučili sme mu, aby napísal vyjadrenie antidopingovej agentúre, ale s tým, že ak to nie je vyriešené, tak nemôže štartovať. Je mi ľúto, je to môj bývalý pretekár, ja som sa s ním pred niekoľkými rokmi pekne rozlúčil.“

 

Ľuboš Matejička (reprezentačný tréner žien vo fitness, bodyfitness, bikiny fitness a physique): „Ak športovec ide na preteky a je tam antidopingová agentúra, je povinný sa podrobiť testom. To sú všeobecne platné pravidlá. Je to škoda, ale každý si je strojcom svojho šťastia.“

 

 

 

 

Vyjadrenie Andreja Mozolániho

„V prvom rade musím podotknúť, že sa vyjadrujem ako súkromná osoba, ktorá mala byť nejakým spôsobom vtiahnutá do nejakého osočovania osobou, ktorá celú situáciu psychicky nezvládla. Čo samozrejme viem ako bývalý pretekár pochopiť, ale neviem pochopiť, prečo, ak táto osoba vedela fakty a vie čo robila, ako robila a čo spôsobila, tak sa snaží teraz hľadať niekoho na koho celý svoj vlastný problém chce hodiť. MARTIN KRAKOVSKÝ je stále členom oddielu MOZOLANI FITNESS a je registrovaný v SAKFST od roku 2010, keď prestúpil z iného oddielu. Pod mojím vedením sa pripravoval do sezóny 2012. Vtedy zaznamenal aj najvýraznejšie zlepšenie výkonnosti. Koncom roka 2012 sme však pre jeho „svojský prístup“ a nedisciplinovanosť v príprave spoluprácu na tejto úrovni ukončili a odvtedy sa pripravoval na vlastnú päsť. Aj napriek problémom, ktoré si niekoľko kráť v tom období vyrobil a bol DISCIPLINÁRNE riešený na komisii vrcholového športu SAKFST, som bol vtedy proti udeleniu doživotného zákazu činnosti (dostal ročný dištanc). Hoci to bol v tej dobe už jeho druhý prešľap, predpokladal som, že dostane rozum a treba mu dať šancu ukázať sa ako športovec. Bohužiaľ teraz musím zhodnotiť, že to bola chyba. Jeho neprispôsobivý prístup a reakcie, ktoré opätovne teraz ukázal, potvrdili aj moje zlé rozhodnutie. Kulturistika je šport, ktorý má medzinárodne platné pravidlá a mal by ich dodržiavať každý člen SAKFST. Nemôžem sa vyjadriť k súťaži v OPAVE, pretože som tam nebol, ale podľa informácii, ktoré mám a sú všeobecne známe, odmietol sa podrobiť dopingovej kontrole, čo v tomto prípade znamená rovnaký postih ako v prípade pozitívneho testu. Čo sa týka súťaži v MOSKVE, bolo pochybenie podľa môjho názoru jednoznačne na jeho strane. Niekoľko dní pred súťažou bol predvolaný na Disciplinárnu komisiu SAKFST, kde ho oboznámili, že do prešetrenia celej veci má zákaz štartu na akejkoľvek súťaži, pričom toto stanovisko dostal aj emailom. Aj napriek týmto dvom upozorneniam, elektronickým a ústnym, mal tú „odvahu“ nerešpektovať ich a ísť počas zákazu štartu na uvedenú súťaž. Toto je celý problém, ktorý ľudia vďaka aj dezinformáciám nepochopili a hádzali špinu na kulturistiku a SAKFST. Toto je posledné moje vyjadrenie k danej téme. Nemal som v pláne ho urobiť, ale špiniť na šport, ktorý milujem, posúvam a rozvíjam 15 rokov, nedovolím!“

www.mozolani.com