Magazín
Princíp časovej prednosti svalov - 20.diel seriálu
dátum: 12.08.2014 | autor: mozolani.com
rubriky: Fitness
Máte slabšie vyvinuté lýtka,trapézy, prípadne inú svalovú partiu?Trénujte ich v tréningu ako prvé, kedy máte najviac energie.

Princíp časovej prednosti svalov

Tento princíp hovorí o tom, že najmenej rozvinutú, najpomalšie rastúcu svalovú skupinu je výhodné trénovať ako prvú v každom tréningovom programe. Vtedy je energia cvičenca najvyššia a môže trénovať s najvyšším nasadením a intenzitou a tak sa vyvolá žiadúci impulz pre intenzívnejšiu výživu, regeneráciu a rozvoj danej svalovej skupiny. Veľa cvičencov na vlastnú škodu nerešpektuje tento princíp, pretože cvičia svoje obľúbené, rýchlo rastúce a dobre reagujúce svaly ako prvé v tréningovom programe, nechávajúc slabšie na koniec, alebo ich aj viacmennej „odflákajú“.

Princíp nedeleného tréningu

Princíp je určený pre začiatočníkov alebo kondičných kulturistov, ktorí trénujú dvakrát, max. však 3x týždenne. Precvičujú v jednom tréningovom programe celé telo, všetky svalové skupiny. Dôraz sa kladie na veľké svalové skupiny a na zaostávajúce skupiny tak, aby tréning nepresiahol             90 minút ,max. však 120 minút. Tento princíp sa nazýva aj nulový split.