Magazín
História čs. kulturistiky – 1. časť (1964 – 1969)
dátum: 12.08.2014 | autor: mozolani.com
rubriky: Kulturistika
Absolvujte s nami výlet do histórie československej kulturistiky. Postupne vám budeme prinášať historické fakty, ako sa zrodila, ako sa rozvíjala a ako potom napredovala kulturistika v Československu a na Slovensku. Začneme obdobím 1964 – 1969.

 

Prvý ročník VC Mladej gardy

Po oficiálnom uznaní kulturistiky ako športu v Československu v roku 1964 sa na Slovensku začali organizovať prvé oficiálne súťaže. V roku 1964 sa v bratislavskom vysokoškolskom internáte Mladá garda konal 1. ročník Veľkej ceny Mladej gardy. Víťazom v kategórii mužov do 175 cm bol Juraj Pipasík a nad 175 cm Juraj Višný, ktorý sa stal aj absolútnym víťazom. V kategórii juniorov (do 21 rokov) do 173 cm zvíťazil Trojan a nad 173 cm Malobický. Všetci víťazi z Bratislavy.

 

Spolupráca s Poľskom

Prvé kroky v priamej spolupráci s Poliakmi sme urobili exhibičným vystúpením našich najlepších pretekárov Višného a Pipasíka na poľskej súťaži „Sopoty“ 1965 a potom aj neskôr v roku 1966 ako partia z činkárne na Belehradskej sa zúčastnili ako pretekári v poľskej Radomi. Na 2. ročníku VC Mladej gardy v Bratislave sa predstavili najlepší poľskí kulturisti: junior Krydzinski vyhral kat. nad 173cm pred Bánkom z Košíc a Wlodarek kat. mužov nad 175 cm pred Ivanom Uríčkom z Bratislavy. Ďalšie kategórie vyhrali Blau (juniori do 173 cm) a Pipasík (muži do 175 cm) z Bratislavy. V tom istom roku sa konal prvý ročník pohára časopisu Tréner v Bratislave za účasti 40 kulturistov z celého ČSSR. Absolútnym víťazom sa stal víťaz kat. nad 175 cm Ivan Uríček, kat. do 175 cm vyhral Pipasík, juniorov do 173 cm Malobický, nad 173 cm Trojan, všetci z Bratislavy

 

MS federácie vzpierania a kulturistiky 1966

Na majstrovstvá sveta federácie vzpierania a kulturistiky FIHC v roku 1966 v Berlíne (NDR) boli ako pozorovatelia a vlastne ako turisti Jozef Mazág (predseda komisie kulturizmu pri SV ČSTV) z Bratislavy a ďalší špičkoví slovenskí funkcionári: Bačinský, Jablonský a Kautník, všetci z Košíc. Hoci sa zo socialistických krajín zúčastnili poľskí kulturisti Wlodarek a Krydzinský, ako aj pretekári z vtedajšej NDR, našim pretekárom nebola účasť umožnená. V organizácii pretekov a rozhodovaní, ako aj v zložení výboru kulturistiky pri FIHC zistili naši pozorovatelia veľa nedostatkov a už vtedy sa objavili názory či voliť rozvod kulturistiky so vzpieraním a z toho aj neúčasť v FIHC, alebo vytvoriť vlastnú koncepciu v rámci socialistických systémov telesnej výchovy. Zaujímavé však bolo, že na MS sa hodnotila iba estetika a neboli žiadne silové disciplíny.

 

Tretí ročník VC Mladej gardy

Absolútnym víťazom 3. ročníka VC Mladej gardy v Bratislave 1966 sa stal Juraj Pipasík (kat. Do 175 cm), ďalší víťazi kategórií: Juraj Višný (nad 175 cm), Ivan Timčo z Trebišova (juniori do 173 cm) a Oliver Bánk z Košíc (juniori nad 173 cm). Druhý ročník o putovný pohár časopisu Tréner sa konal v Košiciach za veľkého záujmu asi 1500 divákov. Pipasík sa stal absolútnym víťazom (kat.do 175 cm) a v kat. nad 175 cm vyhral Ivan Uríček pred Jurajom Višným, medzi juniormi Ivan Timčo (do 173 cm) a Oliver Bánk (nad 173 cm). V roku 1967 sa konal pohár časopisu Tréner opäť v Bratislave a opäť so silovými disciplínami. Absolútne víťazstvo putovalo do Čiech – František Pánek z Plzne vyhral aj kat. nad 175 cm. Ďalší víťazi: Rudolf Petr z Chomutova (kat.do 175 cm), Petr Kypr zo Sliača (juniori do 173 cm) a Jozef Karabinoš z Košíc (juniori nad 173 cm). Tieto výsledky boli spôsobené absenciou všetkých bratislavských pretekárov, ktorí takto protestovali proti silovým disciplínam. A nebol to „štrajk“ márny, pretože o rok neskôr, na majstrovstvách ČSSR už boli zaradené do súťaže iba silové limity.

Bratislava prvým usporiadateľom M-ČSSR

V Čechách sa konali prvé kulturistické súťaže v roku 1965: 1. ročníky Sandow v Mariánskych Lázňach a Cena Orlických hor v Králikoch. Historicky prvým usporiadateľom majstrovstviev ČSSR sa stala v roku 1968 Bratislava. Peter Uríček: „Ako pretekár si pamätám na exhibičné vystúpenie vtedajšieho majstra sveta Rick Wayna ako na úžasný zážitok a inšpiráciu pre voľné zostavy.“ Ako zástupca svetovej federácie kulturistiky IFBB bol v Bratislave delegovaný Lud Schusterich. Prvým víťazom, odovzdal aj diplomy podpísané Ben Weiderom, prezidentom IFBB. Medailové výsledky: juniori do 173 cm – 1. Jiří Kalita (Start Praha), 2. Petr Trávnik (Tesla Brno), 3. Július Kočík (Slávia Košice), juniori nad 173 cm – 1. Peter Uríček (Lokomotíva Bratislava), 2. Milan Káčer (Lok. Bratislava), 3. Josef Toman (Slávia Praha), muži do 175 cm – 1. Petr Kypr (Tesla Brno), 2. Juraj Pipasík (Lok. Bratislava, 3. Jozef Karabinoš (VSS Košice), muži nad 175 cm – 1. Juraj Višný (Lok. Bratislava) sa stal aj absolútnym majstrom, 2. Ivan Šumichrast (Sigma Hranice, Žilinčan na vojenskej službe), 3. Petr Hora (Slávia VŠ Plzeň).

Šampionátu predchádzali oblastné majstrovstvá na Slovensku (3 oblasti) a v Čechách ako postupové súťaže. Pred majstrovstvami ČSSR, vlastne v ich prvý neverejný deň, museli všetci postupujúci v telocvični splniť silové limity v tlaku v ľahu a v drepe, ktoré boli stanovené podľa ich telesnej hmotnosti. Takto však vypadlo 7 pretekárov, vrátane Ladislava Klériho, neskoršieho 5-násobného majstra. Na stránkach tlače sa vtedy polemizovalo nielen o zaradení silových disciplín, ale aj o výške ich limitov. Na Slovensku sa od začiatkov sústreďovali najlepší kulturisti v Bratislave a v Košiciach.

 

M-ČSSR 1969 v Brne

Ďalšími historickými majstrovstvami ČSSR boli v poradí druhé, konané v Brne 1969. Svojou účasťou ich poctil sám prezident IFBB Ben Weider. Tu sa urobili zásadné rozhovory pre medzinárodnú spoluprácu. Keďže bol vytvorený samostatný Československý kulturistický zväz a tým zrušené poručníctvo vzpieračskej sekcie, náš zväz oficiálne vstúpil do IFBB. V skutočnosti sa aj FIHC v roku 1968 vzdala kulturistiky a odporučila svojim členským krajinám vstúpiť do IFBB. Výsledky šampionátu boli ovplyvnené emigráciou viacerých špičkových pretekárov do zahraničia (napríklad Juraj Višný do Švajčiarska a Juraj Pipasík do USA) ako dôsledok politických pomerov po vniknutí armád krajín Varšavskej zmluvy na územie ČSSR. V kategórii juniori do 173 cm boli tieto medailové výsledky: 1. Boris Plintovič (Lokomotíva Bratislava), 2. Jozef Štanda (Vinohrady BSP Bratislava), 3. Petr Trávnik (Tesla Brno). V kat. Juniori nad 173 cm: 1. Pavol Jakab (Lok. Bratislava), 2. Jiří Toman (Slavoj Praha), 3. Miloš Šnajdr (Slávia VŠ Plzeň). V kategórii muži do 175 cm: 1. Ladislav Szalay (Nové Zámky), 2. Petr Kypr (Tesla Brno), 3. Bohumil Divílek (Gottwaldov), muži nad 175 cm: 1. Ladislav Kléri (VSS Košice), 2. Ivan Uríček (Dunajplavba Bratislava), 3. Peter Uríček (Dunajplavba Bratislava). Na rozdiel od roku 1968 sa konali v roku 1969 aj majstrovstvá Slovenska. Výsledky na prvých miestach boli totožné s tými na šampionáte ČSSR, čo potvrdilo dominanciu pretekárov zo Slovenska.

 

Text: Peter Uríček

Foto: archív Mozolani The Fitness Authority