Magazín
Princíp pyramídy - 15.diel seriálu
dátum: 28.07.2014 | autor: mozolani.com
rubriky: Lifestyle
Nový diel veľkého letného seriálu začína princípom držaného vrcholového zmrštenia, ktorý je doplnením prechádzajúcej časti, a pokračuje nový tréningovým princípom, tzv. pyramídou.
 

Princíp držaného vrcholného zmrštenia

Princíp nadväzuje na predchádzajúci, je však náročnejší, lebo vyžaduje držať vrchol zmrštenia po nejakú vopred určenú dobu. Využívame tak dynamickú prácu (izotoniu) a izometriu, čím sa násobí účinok oboch nútením každého svalového vlákna do energickej činnosti. Princíp je určený pre dosiahnutie ostrého vypracovania svalov a ich vrcholov.

Princíp pyramídy

Svalové vlákna rastú kontrakciou proti ťažkému odporu a podobne aj získavajú silu. Teoreticky, keby ste dokázali zdvíhať maximálnu záťaž v cviku po 5-8 opakovaní a v niekoľkých sériách bez rozcvičenia, bolo by to veľmi účinné pre rozvoj sily a veľkosti svalu. predchádzajúc zraneniam však nemôžete začínať s max. záťažami. Princíp pyramídy pomáha vyhnúť sa tomuto problému. Začínate sériu so 60% záťaže, s ktorou by ste urobili 1 opakovanie takže odcvičíte s touto ľahšou záťažou 15 opakovaní. V ďalšej sérii zvýšite záťaž tak, aby ste dokázali 10-12 opakovaní a potom si upravíte záťaž na 80% svojho maxima alebo sa občas pokúsite o ešte väčšiu záťaž s menším počtom opakovaní. V poslednej možno aplikovať aj menšiu záťaž (zostupná časť pyramídy) pre dobré záverečné prekrvenie svalu. Princíp je určený pre veľkosť a silu svalstva.

 

-lr-