Magazín
Princíp oklamania (cheating) - 12.diel seriálu
dátum: 22.07.2014 | autor: mozolani.com
rubriky: Lifestyle
Dostali ste sa do bodu, kedy nemôžete posunúť svalový rast vpred? Vyskúšajte princíp oklamania, ktorý vám môže pomôcť zabezpečiť potrebné výsledky.

Princíp striktných opakovaní

Tento princíp predpisuje aplikáciu správneho vykonávania opakovaní v tréningu. Pri striktných opakovaniach je potrebné robiť plný rozsah pohybu z plného natiahnutia až po úplné zmrštenie svalu plynule v každom opakovaní. Princíp nedovoľuje žiadne pomocné pohyby. Striktné opakovania sú najlepšie pre  rozvoj tvaru  svalu a  jeho  vypracovanie. Najlepšie je to  pre začiatočníkov, ktorí sa musia naučiť správne cvičiť a je dôležitý pre kulturistov ,ktorí majú solídny základ objemov a potrebujú sa dostať do súťažnej formy.

Princíp oklamania – cheating

Pre stály rast svalov je potrebné stále ich preťažovať a nútiť používať stále väčšiu záťaž. Týmto spôsobom svaly rastú. Pri obvyklom používaní striktného cvičenia sa každý dostane skôr či neskôr do bodu, keď už nie je schopný svaly viac zaťažiť. Hovorí sa, že reťaz je tak slabá, resp. silná ako jej najslabší článok. V tomto prípade je najslabším článkom šľacha, ktorá nie je schopná zosilnieť tak rýchlo ako sva,l a na určitom stupni svalového rozvoja sa stáva brzdou rastu svalov. Je potrebné dlhší čas, kým šľacha dostatočne zosilnie, aby mohla ovládať väčšiu záťaž.

Tu prichádza na pomoc princíp oklamania (cheating). Je to pomocný pohyb telom (synergickými a veľkými svalovými skupinami) na začiatku dráhy bremena, za účelom odľahčenia šliach až kým  nezaberú  príslušné svaly. Keď je záťaž už v pohybe musia pracovať príslušné svaly (agonisti) pri vykonávaní pohybu cviku Cheatingové opakovania oprávňujú teda k obchádzaniu techniky vykonávania cviku za účelom použitia väčšej záťaže. Pri použití cheatingu   v  akomkoľvek   cviku  je  však   najdôležitejšie   sústrediť  sa  na pracujúce svaly a nie na samotnú techniku cheatingu. Prílišné preháňanie cheatingu je dobré pre rozvoj sily a techniky dvíhania bremena ako je to u vzpieračov, ale nie je účinné pre rast svalov.

Tento princíp je určený pre zväčšenie objemu svalov, pri špecializácii na rozvoj zaostávajúcich svalových skupín, pri prekonávaní viaznucich bodov, ale aj pri vyrysovaní, ak pomáha namiesto zvyšovania váhy bremena pri zvyšovaní počtu opakovaní. Nie je určený pre začiatočníkov. 

-lr-