Magazín
Princíp multisérií - 11.diel seriálu
dátum: 20.07.2014 | autor: mozolani.com
rubriky: Lifestyle
Cviky a triky, tréningové princípy a metódy, všetko nové a staré, všetko čo funguje - dnešná časť je venovaná princípu multisérií.

Princíp multisérií

Namiesto odcvičenia 4 – 5 sérií určitého cviku na niektorú svalovú partiu, zvolí sa ku každej sérii iný cvik na tú istú svalovú skupinu. Multisérie sa necvičia ako supersérie, medzi jednotlivými sériami sú odpočinkové pauzy, ale z každého cviku sa robí iba 1 séria. Myšlienka je založená na tom, že každým cvikom sa zaťažuje sval pod iným uhlom, takže sa naň pôsobí komplexne zo všetkých strán.

Princíp 10x10

Svalová partia sa precvičuje len jedným cvikom v desiatich sériách po desať opakovaní. Samozrejme sa dá použiť aj menej sérií aj opakovaní ,tvrdí sa však, že toto množstvo je v danom princípe najoptimálnejšie. Uvedený princíp poskytuje niekoľko výhod :

1.Umožňuje lepšie sústredenie sa na precvičovanú partiu, pretože sa prevádza len jeden cvik.

2.Vo svale sa udržuje stále napumpovanie, ktoré sa nemôže stratiť medzi jednotlivými cvikmi, ako je to pri cvičení klasickým spôsobom.

3.Vďaka vysokému množstvu sérií sa dosiahne pálenie zaťažovaného svalu , ku ktorému v bežných 3-4 sériách väčšinou nedochádza.

-lr-