Magazín
Princíp uvoľnenia - 2.diel seriálu
dátum: 05.07.2014 | autor: mozolani.com
rubriky: Lifestyle
V úvodnej časti nášho seriálu sme sa venovali rozcvičeniu a zahriatiu pred samotným tréningom. Druhý diel nášho seriálu je venovaný rovnako dôležitému strečingu po tréningu a takisto sa dozviete, čo v tréningovom procese znamená séria a koľko sérii by ste mali v tréningu vykonať.

Princíp uvoľnenia

Tak ako rozcvičenie pred tréningom je dôležité aj uvoľnenie na konci tréningu. Po ukončení tréningovej práce sú mnohé fyziologické pochody stimulované a pokračujú v činnosti, zatiaľ čo iné sú obmedzované. Krv a laktáty sú nahromadené vo svaloch, precvičovaných na záver, pretože chýba činnosť , ktorá by ich odviedla a svalové bunky trpia nedostatkom kyslíka.

Tomuto sa dá predísť ľahkými uvoľňovacími cvikmi podobnými rozcvičke a strečingom, pretože to pomáha urýchliť zotavenie svalov a regeneráciu organizmu. Tiež sa odporúča zaradiť cielený strečing na záver konkrétnej odcvičenej svalovej skupiny. Vhodné je zaradiť na záver tréningu cviky pre uvoľnenie chrbtice.

Princíp sérií a opakovaní

V klasickom tréningu pre rozvoj svalstva sa odporúča vykonávať viacero opakovaní pre dostatočné a optimálne prekrvenie svalstva, ktorých počet sa zvyčajne pohybuje od 5 do 15 opakovaní v závislosti od toho či sa zameriavame na silu, veľkosť alebo vyrysovanie svalstva. Tento súhrnný počet opakovaní, následne prerušený odpočinkovou prestávkou sa nazýva séria. V počiatkoch rozvoja kulturistického tréningu radila väčšina odborníkov vykonávať iba jednu sériu z každého cviku. Weiderov princíp bol prvý, ktorý bol zástancom znásobenia sérií pre každý cvik na 3-4 z dôvodov úplného unavenia každej svalovej skupiny a optimálnej stimulácie svalovej hypertrofie. Súhrnný počet sérii aplikovaných pre určenú svalovú skupinu sa pohybuje v počte od 6 do 12 až 24 v závislosti od toho, či sa zameriavame na rozvoj sily, veľkosti a vyrysovania svalstva o od toho, či daná svalová skupina patrí medzi malé alebo veľké skupiny.

-lr-