Magazín
Physique už aj na Slovensku! Pravidlá kategórie!
dátum: 01.07.2014 | autor: mozolani.com
rubriky: Fitness
Kategória Men´s Physique bude mať na Slovensku súťažnú premiéru na podujatí Mozolani Fitness Cup 2014, ktoré sa uskutoční v nedeľu 5. októbra v Žiline (Dom odborov). Zoznámte sa s pravidlami tejto kategórie!

KATEGÓRIA IFBB MEN'S PHYSIQUE

Kategória Men’s Physique je určená pre mužov, ktorí uprednostňujú menej svalnatú, ale atletickú a esteticky atraktívnu postavu.

Men’s Physique sa oficiálne zaviedla v roku 2012 ako disciplína IFBB. Popularita tejto disciplíny sa potvrdila vo veľmi krátkom čase, kedy IFBB zvýšila počet kategórií z dvoch na štyri. Kategória je vhodná pre mužov, ktorí posilňujú, udržujú sa v kondícii a preferujú zdravú a vyváženú stravu, hoci uprednostňujú menej svalnatú, ale atletickú a esteticky atraktívnu postavu. Sú to fyzicky zdatní súťažiaci s vhodným tvarom a súmernosťou postavy spolu s muskularitou a celkovou dobrou kondíciou. Pretekári by mali vedieť pózovať a prezentovať sa na pódiu, ako aj vedieť sa predstaviť publiku s preukázateľnou sebaistotou.

 

Kategórie

V kategórii Men’s Physique existujú dve nasledujúce výškové kategórie:

Do 178 cm vrátane a nad 178 cm

IFBB sa môže kedykoľvek rozhodnúť vytvoriť ďalšie kategórie.

 

Oblečenie:

Oblečením pre všetky súťažné kolá sú voľné šortky, ktoré musia spĺňať nasledovné kritériá:

1. Súťažiaci si môže sám zvoliť ľubovoľný materiál a farbu.

2. Nie sú povolené žiadne tesné ani elastické šortky

3. Na šortkách nie sú povolené logá osobných sponzorov. Povolené je však logo výrobcu, napr. Nike, Adidas alebo Billabong

4. Žiadna obuv

5. Žiadne šperky alebo iné doplnky, s výnimkou zásnubného prsteňa

 

 

Súťažné kolá:

Kategória Men's Physique pozostáva z dvoch nasledujúcich súťažných kôl:

1. kolo: Polobraty (postoje)

Prevedenie v 1. kole

Súťažiaci vstúpia na pódium bez trička a bosí. Nie sú dovolené žiadne neslušné výstupy, akým je napr. pózovanie s odhaleným zadkom

Pod vedením hlavného rozhodcu sa 1. kolo vykonáva nasledovne:

1. Súťažiaci vstúpia na pódium jeden po druhom a prejdú dopredu do strednej časti pódia. Predvedú predné a zadné obraty(postoje), posledný obrat(postoj) sa vykoná tvárou k rozhodcom. Ruku môžu mať vo vrecku alebo položenú na boku. Súťažiaci ďalej prejde na jednu stranu pódia podľa pokynov hlavného alebo pódiového rozhodcu.

2. Všetci súťažiaci sa nachádzajú na pódiu zoradení do dvoch rovnakých skupín tak, že jedna skupina sa nachádza po ľavej strane pódia a druhá skupina sa musí nachádzať po pravej strane. V strednej časti pódia zostáva priestor na porovnávacie účely

3. V číselnom poradí a v skupinách nie väčších ako po päť osôb naraz, súťažiaci podľa pokynov prejdú do stredu pódia a predvedú polobraty (postoje).

4. Toto počiatočné zoskupenie súťažiacich a prevedenie polobratov (postojov) má za úlohu uľahčiť rozhodcom pri určovaní, ktorí súťažiaci sa zúčastnia porovnávania.

5. Všetky individuálne porovnávania sa vykonávajú v strede pódia, v poradí zľava doprava, podľa pokynov hlavného rozhodcu.

6. Každý z rozhodcov dostane príležitosť predložiť aspoň jednu žiadosť o porovnávanie, ktorá sa odovzdá hlavnému rozhodcovi. Akékoľvek ďalšie žiadosti sú na uvážení hlavného rozhodcu.

7. Každý zo súťažiacich absolvuje aspoň jedno porovnávanie.

8. Po dokončení posledného porovnávania sa celé zoskupenie pred opustením pódia presunie do jedného radu v číselnom poradí.

 

 

Umiestnenie 1. kola (polobraty):

Umiestnenie 1. kola sa vykonáva nasledovne:

1. Každý rozhodca ocení každého súťažiaceho individuálnym umiestnením a uistí sa, že dvaja alebo viacerí súťažiaci nemajú rovnaké umiestnenie.

2. Najnižšie a najvyššie umiestnenie sa škrtá (ak rozhoduje 5 alebo 7 rozhodcov). Ak rozhoduje 9 rozhodcov škrtajú sa 2 najnižšie a 2 najvyššie umiestnenia. Zostávajúce umiestnenia sa spočítajú, aby vzniklo "bodovanie 1. kola" a "umiestnenie 1. kola".

3. Nerozhodné výsledky v "bodovaní 1. kola" sa upravia metódou relatívneho hodnotenia (umiestnenia).

4. Šesť najlepších súťažiacich postúpi do finále (2. kolo).

 

Zhodnotenie 1. kola (polobraty):

1. kolo sa hodnotí pomocou nasledovných kritérií:

Muskularita a telesná forma

Rozhodca by mal najskôr zhodnotiť celkový atletický výzor mužskej postavy. Hodnotenie by sa malo začať od hlavy a pokračovať smerom nadol, pričom sa zohľadňuje celková postava. Hodnotenie sa začína od celkového dojmu postavy a do úvahy sa berie aj stav pokožky, tonus pleti a tiež črty tváre a vlasy. Rozhodcovia hľadajú fit pretekárov, ktorí predvedú tvar a súmernosť postavy zodpovedajúcu požiadavkám v kombinácii s muskularitou a celkovou formou.

Rozhodcovia sú upovedomení o tom, že prílišná muskularita znižuje bodovanie.

2. Prezentácia na pódiu a osobnosť

Rozhodcovia hľadajú pretekára s najlepšou prezentáciou na pódiu a držaním tela, ktorý dokáže úspešne prezentovať svoju osobnosť publiku a so schopnosťou sebaistého predstavenia sa na pódiu.

 

2. kolo: Finále: Polobraty (postoje)

Oblečenie v 2. kole je rovnaké ako v 1. kole.

Prezentácia 2. kola (polobraty):

Pod vedením hlavného rozhodcu sa 2. kolo vykonáva nasledovne:

1. Súťažiaci vstúpia na pódium jeden po druhom a predstavujú sa jednotlivo podľa súťažného čísla, mena a krajiny v číselnom poradí a potom prejdú dopredu do strednej časti pódia. Predvedú predné a zadné obraty (postoje), posledný obrat (postoj) sa vykonáva tvárou k rozhodcom. Ruku môžu mať vo vrecku alebo položenú na boku. Súťažiaci ďalej prejde na jednu stranu pódia, podľa pokynov hlavného alebo pódiového rozhodcu.

2. Šesť finalistov sa v číselnom poradí postaví podľa pokynov do stredu pódia a predvedie polobraty (postoje).

3. Zoskupenie sa na pokyn hlavného alebo pódiového rozhodcu otočí a súťažiaci ešte raz predvedú polobraty(postoje).

 

Umiestnenie 2. kola (polobraty):

Umiestnenie 2. kola sa vykonáva nasledovne:

1. Každý rozhodca ocení každého súťažiaceho individuálnym umiestnením od 1. až po 6. miesto a uistí sa, že dvom alebo viacerým súťažiacim nebolo udelené rovnaké umiestnenie.

2. Ak rozhoduje sedem (7) alebo päť (5) rozhodcov, škrtá sa jedno najnižšie a jedno najvyššie umiestnenie. Zostávajúce umiestnenia sa spočítajú, aby vytvorili „konečné skóre 2. kola“. Pri rozhodovaní 9-tich rozhodcov sa 2 najnižšie a 2 najvyššie umiestnenia škrtajú. Zostávajúce umiestnenia sa spočítajú, aby vytvorili „konečné skóre 2. kola“ (obdobne ako u 7 resp. 5 rozhodcov).

3. Súťažiaci s najnižším súčtom bodového umiestnenia sa stáva víťazom.

4. Nerozhodné výsledky "2. kola" sa upravia metódou relatívneho hodnotenia (umiestnenia).

 

www.mozolani.com