Magazín
Protirakovinový koktejl na vašom tanieri!
dátum: 04.03.2014 | autor: mozolani.com
rubriky: Lifestyle
Jedlé rastliny / ovocie a zelenina/ nie sú len zdrojom vitamínov a minerálov. Obsahujú tiež tisíce fytochemických látok, ktoré majú kľúčovú úlohu pri udržiavaní zdravia týchto rastlín. Fytochemické látky prejavujú veľmi silnú protirakovinovú aktivitu, ktorá zasahuje do procesov ovplyvňujúcich vývoj nádoru. Výživa založená na pravidelnom príjme potravy bohatej na fytochemické látky predstavuje v súčasnosti našu najsilnejšiu zbraň v prevencii rakoviny. Produkt SpectraMaxx /prírodné megatonikum v jednej fľaši/ obsahuje 40 silných antioxidantov, 74 základných stopových minerálov, veľké množstvo multivitamínov, fytonutrientov obohatených o kyselinu fulvovú.

Na snímke je MUDr.Igor Habánik.

 

V potravinárskej terminológii sa potraviny, ktoré práve konzumujeme, všeobecne delia na dve skupiny: makroživiny, ku ktorým zaraďujeme sacharidy, bielkoviny a lipidy/tuky/, a mikroživiny, všeobecne charakterizované ako vitamíny a minerály. Takéto delenie však nie je úplné, pretože ovocie a zelenina obsahujú významné množstvá látok, ktoré nepatria ani do jednej z týchto skupín. Patria do inej kategórie a označujeme ich ako fytochemické látky, z gréckeho slova phyto/rastlina/.

Tie sú zodpovedné za sfarbenie a organoleptické vlastnosti/ovplyvňujúce naše orgány a pocity/, ktoré sú špecifické nielen pre ovocie a zeleninu, ale viažu sa aj k rozličným nápojom a koreninám.

Napr. žiarivá farba maliny, charakteristická vôňa cesnaku a silno sťahujúci pocit, ktorý máme, keď chlipkáme kávu alebo čaj, to všetko sú vlastnosti súvisiace s prítomnosťou rôznych fytochemických látok v týchto potravinách a tieto látky sú zastúpené vo veľkom množstve.

   Donedávna sa aj predpokladalo, že vitamíny, minerály a vláknina sú jediné látky, ktoré podporujú priaznivý účinok ovocia a zeleniny v prevencii chronických chorôb, ako je rakovina. Experimentálne výsledky z posledných rokov však dokazujú, že protinádorový účinok ovocia a zeleniny závisí prevažne od obsahu už spomínaných fytochemických látok, ako sú polyfenoly (flavonoidy a fenolové kyseliny), terpény (karotenoidy), sírne zlúčeniny (dialylsulfidy a izotiokyanáty) a saponíny (steroidy). Ich obsah v jednotlivých druhoch ovocia a zeleniny je rôzny. Najvyšší obsah protirakovinových fytochemických látok je v zelenom čaji, sójových bôboch a kurkume. Medzi ich najznámejšie vlastnosti patrí antioxidačná aktivita. Antioxidačné účinky majú aj vitamíny A a E. Zdá sa však, že samotná antioxidačná aktivita nemá zásadnejší protirakovinový význam. Dokazujú to výsledky klinických štúdií, v ktorých sa fajčiarom dlhodobo podávali vysoké dávky vitamínov A a E. Tieto vitamíny však namiesto ochrany fajčiarov preukazne zvýšili riziko nádorovej choroby. To znamená, že protirakovinový účinok ovocia a zeleniny sa neviaže len na antioxidačné pôsobenie ich súčastí.

Rakovina postihuje priemerne jedného z troch ľudí skôr ako dosiahnu 75 rokov a jedna zo štyroch takýchto osôb zomiera na komplikácie spojené s touto chorobou. Podľa štatistiky , ktorú publikovala Svetová zdravotnícka organizácia , najvyšší výskyt rakoviny je v krajinách Východnej

Európy/Maďarsko, Česko, Slovensko/ s 300 až 400 prípadmi na 100 000 obyvateľov, tesne za nimi nasledujú západné priemyselne rozvinuté krajiny ako sú USA a Kanada s 260 prípadmi na 100 000 obyvateľov. Odhliadnúc od týchto alarmujúcich čísiel, rakovina je na prvom mieste medzi ľudskými tragédiami, ktoré ohrozujú a zabíjajú ľudí nám vzácnych a drahých. /pozn. tieto štatistiky sú však staršieho data a novšie údaje sú ešte horšie/.

   Zo známych príčin nádorových chorôb len relatívne malá časť je spôsobená faktormi, ktoré nemôžeme ovplyvniť. Patria k nim dedičné faktory (15%), infekcie (5%), znečistené životné prostredie (2-5%). Na druhej strane sú faktory ovplyvniteľné každým jedincom vrátane zlých stravovacích návykov (30%), fajčenia (30%), obezity (5%), alkoholu a drog (5%). Spomedzi množstva súčasných epidemiologických štúdií až 80% dokazuje, že dostatočný príjem ovocia a zeleniny má za následok významné zníženie rizika vzniku klinických prejavov nádorovej choroby.

Súčasný rozsiahly výskyt nádorových chorôb možno pripísať západnému štýlu stravovania, pri ktorom sa jedenie chápe ako potreba na doplnenie energie bez jeho dopadu na zdravie. Táto filozofia sa v západných štátoch začala presadzovať na začiatku 20. storočia. Dovtedy základom všetkých lekárskych postupov bolo dobré stravovanie, ako hlavný prostriedok zdravia. Takáto filozofia pretrváva vo východoázijských štátoch a zohľadňuje mnohotisícročné dedičstvo základných vzťahov medzi človekom, stravovaním a prírodou.

Niektoré z prezentovaných údajov sú známe, iné menej. Vo väčšine prípadov však poskytujú množstvo nových a zaujímavých informácií. Napr. oveľa vyšší výskyt nádorov spojených s hormónmi (rakovina prsníka a prostaty) v západných štátoch v porovnaní s východoázijskými štátmi zrejme súvisí s podstatne vyššou konzumáciou potravín na báze sóje v ázijských krajinách. Zaujímavé je protirakovinové pôsobenie kurkumínu, účinnej látky kurkumy známej aj ako indický šafrán. Je to korenie hojne používané v Indii, ktorému sa pripisuje významne nižší výskyt rôznych druhov rakoviny v Indii ako v USA.

   Protirakovinové vlastnosti katechínov, účinných látok, ktoré sa nachádzajú v zelenom, ale nie v čiernom čaji, sú už dlhšie známe. Dôležité však je, že tieto látky sa nachádzajú v podstatne vyšších koncentráciách v čerstvo uvarenom ako „odstátom“ čaji. Významné protirakovinové vlastnosti má elágová kyselina a antokyanidíny, ktorých vysoký obsah je v jahodách, malinách, brusniciach a čučoriedkach.

   Najväčším nedostatkom vo výžive ľudí v Severnej Amerike a Európe je nedostatok omega-3-polynenasýtených mastných kyselín. Tieto sa v potrebnom množstve nachádzajú len v mastných rybách (sardinky, haring, pstruh dúhový), čerstvých vlašských orechoch a ľanových semenách. Sú veľmi nestabilné a preto ich náhrada rôznymi doplnkovými prípravkami je diskutabilná. Červené víno je iný alkoholický nápoj ako ostatné. Okrem mnohých fytochemických látok s protinádorovými účinkami obsahuje aj resveratrol, o ktorom sa predpokladá, že okrem protirakovinového účinku prispieva aj k dlhovekosti. Tmavá čokoláda obsahuje množstvo polyfenolov, ktoré sa pozitívne uplatňujú v prevencii nielen nádorových, ale aj kardiovaskulárnych chorôb. Všetky vyššie uvedené a mnohé ďalšie zaujímavé konštatovania sú vyslovené na základe experimentálnych výsledkov a dokumentovaných klinických štúdií uverejnených vo významných karentových časopisoch a možno ich považovať za vedecky podložené.

Záverom by som zdôraznil ,že rakovina je vážna choroba, ale mnohí ľudia s ňou dokážu žiť aj viac rokov. Dá sa jej predchádzať a znižovať jej nepriaznivý dopad rozumnou reorganizáciou života, osobitne úpravou stravovacích zvyklostí a ďalších aktivít. K tomu treba viesť nielen nás dospelých, ale aj naše deti, lebo rakovinová premena bunky začína už v detstve a do klinického štádia sa vyvíja aj niekoľko desaťročí. Prírodné potraviny najmä rastlinného pôvodu, sú základom zdravej výživy, ktorá sa v evolúcii vyvíjala desiatky tisícročí ako veľmi mocná zbraň udržujúca vznikajúce nádorové bunky v „driemajúcom“ stave bez prejavov agresivity vyúsťujúcej do život ohrozujúcej choroby.

literatura:“ Výživa ako zbraň proti rakovine“ autori: Richard Béliveau, Denis Gingras

spracoval: MUDr.Igor Habánik, www.helpmedik.sk