Magazín
Koľko času v živote strávime cvičením?
dátum: 06.07.2013 | autor: mozolani.com
rubriky: Lifestyle
Zaujíma vás, čím v živote prejde priemerný občan Slovenska, ktorý sa dožije 70 rokov? Povedali by ste, že čistenie zubov vám odkrojí zo života celé tri mesiace čistého času?! V  radoch v obchodoch či čakaním na dopravné prostriedky strávime takmer dva roky – rovných 500 dní čistého času!

 

A vyplňovaním nekonečných formulárov ďalších 305 unudených dní... A povedali by ste, že v práci prežijete osem až deväť rokov, čiže takmer jednu sedminu z vášho „čistého života“? Je to veľa – a či málo?

 

Pojem a vnímanie času

V tabuľke zistíme aj to, aké bezvýznamné je množstvo času, ktorý venujeme príjemným a obľúbeným činnostiam a zábave. Veď radosť z čítania si dožičíme v priemere iba 250 dní z celého života! (Hoci aj v tomto prípade ide určite skôr o individuálny prístup – priemer totiž zahŕňa tak európskych analfabetov, ako aj chronických knihomoľov). Nuž a pre mnohých najobľúbenejšiu činnosť- milovanie – zaberá v našom živote iba 110 dní... Vnímanie času sa líši tak v rôznych kultúrach, profesiou, spôsobom životného štýlu a v neposlednom rade aj úrovňou intelektu. Čas je napokon i veličina výsostne relatívna. Rovnaké časové obdobia vnímajú odlišne ľudia rôzneho veku, zamerania, ba dokonca aj rôznych názorov. A tak kým pre niekoho je 23 rokov, ktoré v priemere v živote prespíme, najpríjemnejšou rozkošou, pre iného skôr ide o plytvanie. Relatívnym môžeme označiť aj čas, ktorý odlišuje muža a ženu povedzme v takých činnostiach, akými sú starostlivosť o osobnú hygienu a zovňajšok, obliekanie, nevraviac už o činnostiach, ktoré nás sprevádzajú naozaj od narodenia až po hrob: plač a smiech. Nech je pre nás preto útechou, že v štatistikách počas nášho života trúchlime a slzíme „iba“ 50 dní, čo je iba jedna dvanástina času, ktorý s radosťou doslova „presmejeme“ – takmer dva roky!

Koľko času v živote strávime...

spaním.......................................................... 23 rokov

sedením........................................................ 17 rokov

chôdzou........................................................ 16 rokov

prácou.......................................................... 8 až 9 rokov

jedením........................................................ 6 až 7 rokov

sledovaním TV............................................. 6 rokov

smiechom..................................................... 1 rok a 258 dní

varením........................................................ 1 rok a 195 dní

behaním........................................................1 rok a 75 dní

zábavou........................................................1 rok a 10 dní

čítaním......................................................... 250 dní

telefonovaním...............................................180 dní

obliekaním....................................................177 dní (muži), 531 dní (ženy)

nakupovaním............................................... 140 dní

holením........................................................ 140 dní

osobnou hygienou....................................... 117 dní (muži), 2 roky (ženy)

milovaním.................................................... 108 dní

Pozn.: všetky prepočty sú v čistom čase, ktorý konkrétnej činnosti venujeme.

 

Možno teraz by ste radi zmenili svoj zažitý rytmus, rituály, obsah doterajšej zmysluplnosti všetkých vašich činov. Skôr, kým sa však rozhodnete niečoo zmeniť, urýchliť, zvoľniť či celkom vypustiť, spomeňte si aj na to, ako je naprogramovaný váš mozog, telo i intelekt. Aby ste si, nebodaj, neublížili a zbytočne nerozochveli vašu osobnostnú integritu. Náš životný čas – to nie sú teda iba „obligátne“ peniaze. Čas a spôsob, akým ho prežijeme, je aj naším osobnostným vkladom a zároveň i odkazom nášmu „malému veľkému svetu“. A v ňom by – aspoň sa tak traduje – každý túžil aspoň raz pod niečo sa podpísať. Tak nech sa vám to podarí, šancu na to máte. Pretože ďalší prieskum ukázal, že v priemere každú hodinu prichádza človek na niečo nové.

-mp-