Magazín
Ladislav Meško o svojom odvolaní z postu generálneho sekretára SAFKST
dátum: 06.12.2017 | autor: mozolani.com
rubriky: Kulturistika
Ladislav Meško od 14. 11. 2017 už nie je generálnym sekretárom SAFKST, ktorým bol od roku 2010. Vyjadrenie prezidenta SAFKST Borisa Mlsnu, prečo asociácia pristúpila k tomu kroku poznáme, teraz dostáva priestor druhá strana – Ladislav Meško.

!!! Kupuj športové oblečenie značky GORILLA WEAR cez e-shop TU

V predaji aj v kamennom Mozolani Fitness Shope ZOC Max!!!

 

Čo hovoríte na to, že podľa vedenia SAFKST ste si nesplnili povinnosť pripraviť potrebné náležitosti na Majstrovstvá sveta mužov 2017 v Benidorme?

Pre celý výjazd na MS mužov som pripravil všetky podklady, to znamená, že výprava dostala všetky letenky, prezenčky a ostatné tlačivá s tým, že boli riadne  prihlásení. O tom, že ak neprebehne platba vopred, bude nejaký sankčný poplatok, som nevedel, to je totiž záležitosť tzv. propozícii. Ja pracujem len s prihláškami a posielam ich na základe toho, aké podklady dostanem. Tieto veci sú plne v kompetencii vedúceho výpravy, ktorý si má zistiť, čo tam potrebuje. Takto sme to celé roky robili. Toto bola jediná súťaž, kde takéto extra poplatky stanovili, o čom som nevedel. O to viac, že všetky tieto propozície sú písané v angličtine a všeobecne sa vie, že ja anglicky nerozprávam, výlučne nemecky, t. j. nemal som ako toto vedieť. Bola to záležitosť vedúceho výpravy, ktorý mi mal povedal tieto veci, čo potrebuje urobiť. 

Vedenia SAFKST vám vyčíta, že pred ME 2017 v Santa Susanne ste vystavili platobný príkaz, ktorý zahŕňal aj platby za nové preukazy IFBB, a to 30 € za každého pretekára a platobný príkaz (ktorý bol uhradený) a o tejto skutočnosti ste neinformovali prezidenta SAFKST Borisa Mlsnu. Prezident a vedúci výpravy na šampionáte zaplatili uvedený poplatok duplicitne. Ako to vysvetlíte?

Veľmi jednoducho. Tak, ako som spomínal v minulej odpovedi, poslednú stranu finálnej prihlášky tvorí výpočet platby, ktorá sa predpokladá. Keďže prihláška sa odosiela cca dva týždne pred samotnou súťažou, býva to nie celkom presné, lebo vždy sa môže zmeniť počet pretekárov alebo niečo podobné. Ja som na požiadavku prezidenta SAFKST vypočítal výšku poplatku. Finálnu prihlášku, v ktorej bol ten výpočet, som podstúpil vedúcemu výpravy spolu s ostatnými papiermi. Pán Mlsna ako obvykle išiel na ME deň vopred, takže on tento materiál nemal, on to uhrádzal, lebo ja nemám žiadny platobný príkaz vystavovať. Ja som mu povedal, aká suma mi vyšla z toho výpočtu. Štandardný postup potom je, keď príde výprava do dejiska šampionátu, ide sa k pani Tierney (IFBB generálny sekretár), ktorá robí všetky výpočty. Povie sa jej, čo sa platilo vopred prevodom, za koľko pretekárov atď a urobí sa dorovnanie. To, že nekooperovali medzi sebou vedúci výpravy a pán Mlsna, ma mrzí. Vždy sa potom priniesla faktúra, kde bolo zaznamenané, koľko bolo platené vopred, koľko bolo doladené cash a za aké položky. To, že sa to zaplatilo duplicitne, na to som prišiel ja, nie pani Véghová, ktorá dodnes nemá tušenie, čo sú pasy IFBB. Keď mi pán Mlsna predložil doklady, čo tam platil v hotovosti, vtedy sa to zistilo. Časť tých dokladov, ktoré odtiaľ priniesli, nebola v poriadku. To, že som niečo nevyúčtoval je hlúposť, pretože stačí si pozrieť na zverejnené vyúčtovanie a vidno tam, že zhruba 45 položiek je zúčtovaných z ME 2017. Oni odtiaľ priniesli aj také doklady, kde bolo na papieriku napísané, tu sme zaplatili 300 € v hale, žiadne potvrdenie nám nedali... Ako sa toto dá účtovať...?! A to nebol jediný prípad. Takto sa tam narábalo, nehovoriac o tom, že celý výjazd do Santa Susanny, kde bolo zhruba 70 účastníkov zo Slovenska a ktorý stál takmer 70 000 € nebol Výkonným výborom SAFKST schválený. Keď sme sa s pánom Mlsnom bavili o duplicitnej platbe, bolo dohodnuté, že na jesenných súťažiach, keď tam bude pani Tierney, mu pripravím podklady, aby to s ňou prediskutoval, ako z toho von. On mi volal z dejiska MS juniorov a masters 2017 (Rumunsko), ale ja som mu predtým dal podklady, kópiu výpisu o tom, že sme to zaplatili, kópiu výpočtu a kópiu hotovostného bločku. Pani Tierney to uznala, on mi zavolal, že treba urobiť žiadosť o vrátenie platby. Keďže nehovorím anglicky, kontaktoval som pani Véghovú a požiadala som ju, aby v mojom mene z môjho mailu napísala žiadosť pani Tierney, ktorá za 1-2 dni odpísala, že to akceptujú a duplicitnú platbu pošlú naspať. Nerozumiem, prečo je okolo toho také haló.          

Vraj ste prekročili ste svoje právomoci a v rozpore so svojimi úlohami ako generálneho sekretára ste riešili a prijímali vyjadrenia a riešili problematiku voči rozhodcom, hoci vám to neprináležalo?

Úprimne povedané, zostal som zaskočený, lebo pravdu-povediac neviem, ako by sa také niečo dalo spraviť. Jediný spor, ak to tak nazvem, s pani Mlsnovou, ktorý som mal ako šéfkou rozhodcovskej komisie bol ten, že som 2-3 dni pred súťažou v Dubnici nad Váhom telefonoval s Milanom Čížekom, ktorý bol hlavným rozhodcom na pretekoch v Prešove. Bavili sme sa o viacerých veciach a okrem iného som sa ho spýtal, ako sa mu rozhodovalo, lebo bol po veľmi dlhých rokoch hlavným rozhodcom. Povedal, že tam boli nejaké nezrovnalosti a sťažoval si na činnosť pódiového rozhodcu, ktorým bol Ľubomír Hečko. Toho, keď som stretol v Dubnici nad Váhom, spýtal som sa ho, čo v tom Prešove robil, že Čížek mal s ním nejaký problém. A on utekal za pani Mlsnovou, že Meško mu povedal, že Čížek si sťažoval atď. Nakoľko pár dní predtým poslal pán Čížek oficiálne na mail asociácie správu hlavného rozhodcu, myslela si pani Mlsnová, že som otvoril túto správu, čítal ju a teraz to šírim ďalej. To nie je pravda, zdôrazňujem, že som sa o tom bavil s kolegom rozhodcom, členom Výkonného výboru ( Ľ. Hečko ). S pánom Mlsnom sme si potom vysvetlili, že to bolo na základe telefonátu s pánom Čížekom. Pani Mlsnová sa mi potom ospravedlnila, že ona o tom nevedela. Takže nerozumiem, ako som mohol prekročiť svoje právomoci a ako sa dá vstupovať do problematiky rozhodcov.

Boli ste vedením SAFKST viackrát ústne napomenutý na nemiestne zasahovanie do chodu Výkonného výboru a Komisie kulturistiky a fitnes?

Neviem, kým som bol viackrát napomenutý, ale môžem iné povedať. Keďže som sa nezúčastnil všetkých VV, v lete 2017, keď bolo zasadnutie VV v Bratislave, pripravil som im všetko, čo bolo treba, miestnosť, doklady a odišiel som za svojou prácou. O pár dní ma kontaktoval pán Mlsna, že členovia VV sa sťažovali, prečo som nebol na VV. Vysvetlil som, že tam môžem byť len, ako ma pozvú, lebo nie som súčasťou VV. Povedali, že sa mám zúčastňoval všetkých VV. Tak potom prečo ma pozývali, keď som im zasahoval do chodu VV. A zasahovať do činnosti Komisie kulturistiky a fitness? Treba si pozrieť zápis z Komisie kulturistiky a fitnes zo 7. 10. 2017, kde je napísané, že na žiadosť jej predsedu pána Andreju som sa stal plnoprávnym členom s hlasovacím právom. Prečo by ma tam volal, ak som im zasahoval do činnosti a ako sa dá do nej zasahovať, keď som jej normálnym členom s hlasovacím právom? Tak tomu ozaj nerozumiem.

Skutočne ste písali maily tretím osobám, v ktorých ste znevažovali činnosť prezidenta a Výkonného výboru SAFKST? Organizovali ste petíciu v snahe o odvolanie vedenia SAFKST?

Absolútne nie som si vedomý takéhoto mailu. Všetky tie výhrady voči mne boli nekonkrétne. Čo sa týka tej petície, je to absolútny nezmysel. V živote som žiadnu petíciu neorganizoval. Pokiaľ som sa ja s niekým rozprával o situácii v asociácii, ktorá sa mi nezdala celkom v poriadku, vždy to boli, buď niektorí členovia VV alebo niektorí vrcholoví funkcionári ako šéf Komisie kulturistiky a fitnes či predseda Komisie ŠTK. Nikdy nie s radovými členmi a štatutármi oddielom, takže vôbec nerozumiem, prečo vznikla táto situácia. Navyše, bol som obvinený, že chcem byť prezidentom SAFKST, ale ja som nikdy túto ambíciu nemal ani ju nemám, neviem, kde táto fáma vznikla, je to absolútny nezmysel. Navyše niekto šíri aj obsadenie ďalších postov, ale to sú všetko volené funkcie, to nemôže niekto menovať. Treba si pozrieť stanovy, prípadne volebný poriadok, petícia za odvolanie vedenia SAFKST ani nemôže byť, pretože o všetkom môže rozhodnúť iba konferencia. Teoreticky by sa dala organizovať petícia na zvolanie mimoriadnej konferencie, ale prečo by som to robil, keď 9. 12. 2017 je riadna konferencia.

Považujete svoje odvolanie za krivdu?

Krivda, to je silné slovo, beriem to ako fakt, svoju prácu som robil tak, ako som najlepšie vedel, neviem o nejakých sťažnostiach na mňa predtým, myslím si, že tie dôvody sú niekde inde, nerád by som sa o tom rozširoval. Tak či tak, situácia zašla zbytočne priďaleko, je to prehnané, mnoho kriku pre nič, nie je to dobré. A už vôbec nechápem ten zvýšený záujem o moju osobu, robil som generálneho sekretára asociácie, dostal som výpoveď, skončil som a život ide ďalej, každý je nahraditeľný...

Súvisiaci článok:

Vyjadrenie prezidenta SAFKST Borisa Mlsnu na margo odvolania Ladislava Meška z funkcie generálneho sekretára SAFKST

Autor: Ľubomír Chochula