Magazín
Fyzioseriál (5.): Čo je Impingement ramenného kĺbu?
dátum: 06.11.2017 | autor: mozolani.com
rubriky: Lifestyle
Impingement ramenného kĺbu je dnes už veľmi častým problémom a početnosťou dobieha i bolesti krížov. Ku mne osobne prišlo za posledné mesiace viac než 20 ľudí s bolesťami ramena a skoro všetci trpeli nejakou formou impingementu. Príčin je určite viacero, ale domnievam sa, že hlavnou príčinou je väčšinou zvýšená obľuba cvičení vo vysokej intenzite a crossfitových cvičení, kde sú horné končatiny príliš často vzpažení a pod nejakou váhou. Bežný človek, ale i športovci, jednak na to nemajú mobilitu, ale ani silu. A tak postupne nastáva preťaženie a vzniká väčšia a väčšia bolesť a slabosť.

 

Čo je Impingement ramenného kĺbu?

Je to syndróm, pri ktorom sa zužuje subakromiálny priestor, následkom čoho nastáva chronická a repetitívna kompresia priľahlých šliach rotátorovej manžety (hlavne m. supraspinatus) a subakromiálnej burzy. Táto kompresia spôsobuje bolesť a pohybové obmedzenia. Najčastejšie bývajú postihnutí manuálni pracovníci, ktorí mávajú často ruky nad hlavou a športovci ako sú vzpierači a baseballoví nadhadzovači.

Aké sú príznaky?

Subjektívne:

 • Slabosť pri pohyboch v ramene

 • Stuhnutosť v horných fixátoroch lopatky

 • Pichanie pri elevácií zvrchu ramena

 • Bolesti môžu byť zvrchu a spredu ramena, v bicepse, okolo kľúčnej kosti i vzadu na lopatke

 • Bolesť a diskomfort pri spaní na postihnutom ramene

 • Bolesť pri hádzaní, smečovaní vo volejbale a iných pohyboch nad hlavou

 • Pukanie a preskakovanie v ramene – známka buď instability alebo posunu hlavice humeru v kĺbe

Objektívne:

 • Obmedzená pohyblivosť ramenného kĺbu hlavne pri elevácii a vnútornej rotácií

 • Bolestivá zarážka (painful arc) medzi 60 až 120 stupňami alebo v pozícií nad hlavou

 • Pozitivita určitých klinických testov (Jobe test, Neer test, Hawkins test…)

 • Strata Joint Play

 • Porucha skapulohumerálneho rytmu (Scapular dyskinesis)

Rozdelenie:

Podľa lokalizácie:

 1. Subakromiálny/external impingement – Častejší typ impingementu, kedy nastáva mechanické podráždenie mäkkého tkaniva (šľachy rotátorovej manžety, burza) hlavicou humeru a akromionom

 2. Internal impingement – Menej častý typ impingementu, kedy je príčina v samotnom ramennom kĺbe a nie v subakromiu. Podráždené sú tiež šľachy rotátorovej manžety, ale medzi hlavou humeru a okrajom kĺbnej jamky (glenoid rim)

Podľa typu:

 1. Primárny impingement – Bolesť je spôsobená štrukturálne zúžením subakromiálneho priestoru kvôli:

  • Osteoartróze, výrastkom…

  • I-III typ akromionu

  • Edém mäkkého tkaniva v rámci subakromiálneho priestoru

 2. Sekundárny impingement – Žiadne štrukturálne abnormality, bolesť je spôsobená z funkčných porúch ramenného pletenca a provokovaná v určitých pozíciách – najčastejší typ

Ako je diagnostikovaný?

Impingement ramenného kĺbu dokáže diagnostikovať špecialista (lekár, fyzioterapeut, chiropraktik…) v rámci klinických testov. Zobrazovacími metódami (RTG, ultrazvuk, MRI) si vieme poruchu potvrdiť a zistiť prípadne ďalšie pridružené syndrómy ako burzitída, rôzne tendinopatie šliach rotátorovej manžety, kalcifikácia šliach, kostné výrastky a osteoartrózu.

Príčiny subakromiálneho impingementu

Nebudeme sa teraz baviť o priamych príčinách ako sú úrazy, individuálne štrukturálne zvláštnosti a pod., ale o „klasickom“ subakromiálnom, sekundárnom impingemente. Všetky tieto príčiny väčšinou spolu súvisia:

 1. Preťaženie – Preťaženie býva podľa mňa príčinou číslo jedna. Pri cvičení majú ľudia jednoducho veľké egá, nevedia kedy majú dosť a často ani nevedia ČO/KOĽKO je dosť. S tým postupne prichádza únava, horšie zapojenie svalov a stabilizácia, následne decentrácia kĺbov a bolesť. Alebo niekto môže mať prácu, kedy dlhodobo musí držať ruku nad hlavou a po nejakom čase vznikne preťaženie (maliar, stavbár…).

 2. Instabilita lopatky – Pri nestabilite lopatky sa thorakoskapulárny a glenohumerálny kĺb (GH) správajú ako jeden a v GH chýba potrebná disociácia (odkaz) a tým pádom sa stráca jeho mobilita. Stráca sa horná rotácia i zadné naklopenie lopatky, ktorá je potrebná na optimálnu eleváciu hornej končatiny/overhead mechaniku. Serratus anterior, hlavný horný rotátor lopatky, si neplní svoju funkciu a namiesto neho musí zabrať horný trapéz, ktorý je ďalším horným rotátorom. Samozrejme, že dolné rotátory ako sú Levator scapulae a mm. Rhomboideii sú takisto vo zvýšenom napätí a spazme.

 3. Nestabilita trupu a hrudná mobilita – Ak máme nestabilné naše jadro, lopatky nemôžu pracovať v optimálnom nastavení a stráca sa hrudná mobilita. Hrudná mobilita v zmysle rotácií a plnej elevácií hornej končatiny (180 stupňov). Skúste si napr. trošku povoliť hrudník a zhrbiť sa a zdvihnite ruky nad hlavu. Ťažká úloha že?

 4. Slabosť – Ak ste jednoducho slabý, ide to ruka v ruke so zranením a bolesťou.

 5. Neznalosť techniky cvičenia a biomechaniky – Aby sa fyzický stres dokázal optimálne rozložiť, kĺby a svaly pracovali čo možno „najfyziologickejšie“ je potrebná určitá znalosť v tomto odbore. Bežní cvičenci, ale i športovci vymýšľajú všelijaké druhy cvičení a sami nevedia čo chcú dosiahnuť a načo im to je. Od terapeuta sa potom čakajú zázraky, ale iniciácia uzdravenia by vždy mala začínať od seba samých. I pohyb je jednoducho veda a tak ako si nájdete odborníka, keď chcete opraviť auto, tak treba nájsť odborníka, ak chcete začať cvičiť (a nič o tom neviete) alebo už máte nejaké bolesti a potrebujete doslova preprogramovať pohyb.

Záver

Prvá časť článku bola viac teoretická než praktická, ale ako sa hovorí jedno bez druhého nefunguje. V druhej časti sa pozrieme viac na prax, priblížime si lepšie mechanizmus vzniku poruchy a stabilizáciu ramenného kĺbu. K článku nebudú chýbať i nejaké videá a rady a tipy ako bojovať proti tomuto veľmi častému syndrómu.

Autor: Bc. Richard Holič

Zdroje:

http://physioworks.com.au/

http://www.moveforwardpt.com

http://www.sportsinjuryclinic.net

https://www.youtube.com/channel/UC_VQDInMfY5HoPn8w9OmuF