Magazín
Reakcia prezidenta SAFKST Borisa Mlsnu na aktuálne dianie!
dátum: 26.10.2017 | autor: mozolani.com
rubriky: Kulturistika
Na stránke www.sakst.sk sa objavilo vyjadrenie prezidenta SAFKST Borisa Mlsnu, v ktorom reaguje na určité veci. Prinášame vám to v plnej verzii:

„Vážení športovci, tréneri, predsedovia oddielov a klubov, funkcionári, členovia SAFKST.
Najmä v poslednom čase sa udialo v rámci SAFKST niekoľko udalostí, ktoré rezonujú našou komunitou. Mňa osobne nemilo prekvapili najmä dve z nich: neumožnenie štartu dvom športovcom v sobotu v Dolnom Kubíne a odstúpenie Jozefa Píryho z pozície štátneho trénera mužov.
Môj osobný názor k prvej z nich je, že obom pretekárom - reprezentantom mal byť umožnený štart. To sa stáva aj na vrcholných európskych a svetových súťažiach a vždy športovec štartoval. Osobne som sa s nimi rozprával a navrhnem Výkonnému výboru riešenie, ktoré zaručí, že sa takáto situácia už nebude opakovať.

Jozefa Píryho som pred jeho navrhnutím funkcionármi nepoznal. Postupne som zistil, že je to odborník a človek na správnom mieste a bol som rád, že takú ťažkú a zodpovednú funkciu zvláda bez problémov a ja ako prezident SAFKST nemusím v tejto oblasti riešiť žiadne problémy. Spolu s Rolandom Brosmanom a Petrom Kokoškom vytvorili úžasný trénerský team, ktorý pomáhal so svojimi radami bez akýchkoľvek finančných nárokov aj potencionálnym reprezentantom. Jeho rozhodnutie ma dosť zaskočilo. S Jozefom som potom niekoľkokrát telefonoval a dohodli sme sa na ďalšej spolupráci aj v rámci reprezentácie. Ja osobne sa nebojím o ďalšie smerovanie reprezentácie, pretože Rolo Brosman a Peťo Kokoška nie sú žiadni trénerski a funkcionárski nováčikovia, ktorí dokázali svoje kvality na Majstrovstvách Európy a na početných zrazoch a sústredeniach. To isté platí aj o štátnej trénerke Barbare Machalovej. V silovom trojboji je práca štátnych trénerov dvojice Milan Gabrhel a Stano Januška tiež príkladom odbornosti a zanietenosti pre tento šport. Títo ľudia nie sú sami, v ich práci im pomáha a spolupracuje s nimi nielen Trénersko-metodická komisia, ale aj členovia výkonného výboru, predsedovia komisií a medzinárodní rozhodcovia ako legenda svetovej kulturistiky Peter Uríček, Dušan Matušík, Pavol Müller a mnohí ďalší, za čo im patrí moje uznanie a vďaka.
Od začiatku decembra 2016 vedie SAFKST nový Výkonný výbor s novými komisiami, pri reprezentácii pôsobia noví štátni tréneri (niektorí už nie). Veľa vecí sa zmenilo v závislosti od vstúpenia do platnosti ďalších úprav Zákona o športe, nových Stanov SAFKST. Okrem volených členov Výkonného výboru sa stali najvyššími volenými funkcionármi predseda a podpredseda Disciplinárnej komisie, ktorá pôsobí nezávisle od vedenia SAFKST. A práve disciplinárna komisia má veľa práce okrem iného aj s riešením situácie okolo trénera bikiny a body fitnesiek, na ktorého boli podané podnety aj zo strany športovcov.
V dôsledku niektorých pravidiel a nariadení sa vám možno zdá, že sa veľa zmenilo, ale cesta za najlepšími výsledkami v našom športe zostáva rovnaká. Napriek veľkej konkurencii je zatiaľ rok 2017 pre asociáciu veľmi úspešný aj v zisku medailových umiestnení na vrcholných európskych a svetových súťažiach. Za organizáciu žiadnej súťaže v tomto roku sa nemusíme hanbiť. Niektoré dosahovali skutočne vysokú úroveň, spomeniem aspoň posledné z nich - Dunajský pohár v silovom trojboji a Tatranský pohár vo fitnes a kulturistike. Okrem odvetvia fitnes a kulturistiky sa veľmi teším aj úspechom našich reprezentantov v silovom trojboji, kde sme na Majstrovstvá Európy a Majstrovstvá sveta posielali omnoho viac športovcov ako v minulosti, ktorí sa nám odvďačili ziskom mnohých cenných kovov v dorasteneckých, juniorských aj seniorských kategóriách.
Vždy som stál a budem stáť za slušnými a zodpovednými športovcami a všetkými členmi SAFKST. Vždy som robil a po zvolení do funkcie stále robím všetko čo je v mojich možnostiach pre športovcov. V tomto sa zhodnem aj s ostatnými členmi Výkonného výboru, štátnymi trénermi a ostatnými funkcionármi. Preto som dosť zaskočený z komentárov typu „s asociáciou to ide dolu vodou“. Nie som človek, ktorý sa vzdáva. Spolu so všetkými aktívnymi funkcionármi robíme všetko pre to, aby SAFKST rástla a bola stále úspešnejšia, aby sa usporadúvali výborné súťaže pre športovcov, aby z detských kategórií (ktorým sa o to viac venujeme) vyrastali úspešní reprezentanti, aby každý športovec v širšom kádri reprezentácie (bolo ich v priemere 70 - 90) dostal na každom zraze dostatok výživových doplnkov na svoju celoročnú prípravu (a ak niečo ešte potrebuje, nech sa ozve a dostane), aby sústredenie reprezentácie fitnes, kulturistiky a silového trojboja bolo miestom relaxu a pohody, stmeľovaním kolektívu a aby spokojní reprezentanti úspešne reprezentovali Slovensko na európskych a svetových súťažiach.“

Mgr. Boris Mlsna, prezident SAFKST