Magazín
Rafael Santonja hovorí o aktuálnom dianí
dátum: 16.10.2017 | autor: mozolani.com
rubriky: Kulturistika
Prezident IFBB Rafael Santonja informoval o novej ére v kulturistike a fitnes, ktorá sa začala rozchodom s NPC IFBB Pro League.

„Drahí priatelia športu, s potešením sa k vám obraciam, aby som vás informoval o aktuálnom dianí v našom športe. Odkaz Bena a Joe Weiderových bol o uznanie a univerzálnosti športu pre všetkých. Nemal to byť súkromný biznis jedincov. A aj to je dôvod, prečo je IFBB uznávaná Americkým olympijským výborom a ďalšími medzinárodne uznávanými orgánmi vo svete športu. Sme medzinárodné športové federácie a je nám cťou nasledovať odkaz, ktorý nám tu zanechali naši zakladatelia. Sme rodina 196 krajín fungujúce spoločne na základe demokratických princípov a rovnakých práv a povinností pre všetkých. Práv a povinností, ktoré sú spojené s pravidlami. Bez pravidiel nemôže existovať šport. Dokážete si predstaviť futbalový zápas bez pravidiel? Alebo basketbal? A čo napríklad atletiku? Pravidlá sú súčasťou športu. A bez pravidiel nemôže byť šport. A bez federácie nie sú pravidlá. A to je jedno z poslania IFBB, pokiaľ má byť dodržaný odkaz, ktorý nám tu zanechali naši zakladatelia. Pravidlá zriadená na základoch demokracie formou kongresu. Pravidlá, z ktorých vychádza práva i povinnosti. A práve v spojitosti s pravidlami sa musím vyjadriť k niečomu, čo nie je vôbec dobré. Suspendovanie americkej NPC, krok ktorý urobila IFBB. Prečo sme tak museli urobiť? Bolo k tomu hneď niekoľko dôvodov. Predovšetkým nedostatok rešpektu od americkej NPC voči ostatným členom IFBB federácie. Presne to sa aj stalo v rámci posledného Olympia Weekendu v Las Vegas. IFBB rozhodcom nebolo umožnené rozhodovať amatérsku súťaž Amateur Olympia. Mali na to však právo, bola to ich práca. NPC rozhodca nemali kvalifikáciu na rozhodovanie medzinárodnej IFBB súťaže a aj napriek tromu rozhodovali túto súťaž, čo je však zásadne proti pravidlám IFBB. Pravidlá sú nesmierne dôležitá a to isté platí o úcte medzi krajinami. Každá národná federácii musí uznávať ostatné federácie. A NPC sa takto nesprávala. NPC vykonávala svoje aktivity mimo územia USA bez dovolenia IFBB. K tomu akceptovala do svojich radov pretekárov, ktorí boli v minulosti IFBB suspendovaní a mali zákaz štartu. Na základe týchto činov, ktoré sú proti pravidlám, sa Rada IFBB uzniesla, že NPC bude suspendovaná. IFBB teraz samozrejme vytvorí vlastnú federáciu v USA, ktorá bude otvorená všetkým pretekárom, ktorí budú chcieť byť súčasťou nášho krásneho športu, kulturistiky a fitness, a budú uznávať pravidlá a ctiť zásady olympijských hier. IFBB je súčasťou rodiny olympijských športov a v roku 2019 budeme súčasťou Panamerických hier. Budeme pyšní na to, že môžeme byť súčasťou tejto veľkolepej akcie a americkí pretekári tam budú s nami bojovať o medaily.Priatelia športu, teším sa, že s vami budem zdieľať úspech nášho športu. Ďakujem.“

Zdroj: ifbb.com a flex-online.cz