Magazín
Slovenská asociácia fitnes, kulturistiky a silového trojboja (SAFKST) - nový názov
dátum: 19.04.2017 | autor: mozolani.com
rubriky: Fitness
Dňa 15. 4. 2017 v čase o 10.00 hod. sa uskutočnila Mimoriadna konferencia SAKFST. Hlavným bodom bolo schválenie nových stanov SAKFST, do ktorých sa museli zapracovať pripomienky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, aby boli v súlade so Zákonom o športe č. 440 Z.z..

Delegáti privitali medzi sebou vzácneho hosťa, hlavnú kontrolórku športu Ing. Alicu Fisterovú, ktorá im ozrejmila niektoré body v stanovách. Priebeh konferencie, ktorej sa zúčastnilo 63 delegátov, sa niesol v kľudnej atmosfére a priateľskom duchu. Mimoriadna konferencia schválila nové stanovy aj s novým názvom asociácie. Nový názov asociácie je Slovenská asociácia fitnes, kulturistiky a silového trojboja (SAFKST).

(prevzaté zo stránky sakst.sk)