Magazín
VOĽBY SAKFST – Boris Mlsna novým prezidentom asociácie!
dátum: 03.12.2016 | autor: mozolani.com
rubriky: Kulturistika
Vo voľbách na funkciu prezidenta SAKFST na 5-ročné obdobie uspel Mgr Boris Mlsna, ktorý na dnešnej volebnej konferencii SAKFST v Trenčíne získal v tajnej voľbe 80 hlasov, súčasný prezident SAKFST, MVDr. Milan Čížek, PhD., dostal 58 hlasov. Za členov Výkonného výboru SAKFST zvolili Mgr. Petra Antala, Pavla Kovalčíka, Ing. Ľubomíra Hečka, Ing. Pavla Müllera a Ing. Samuela Pavlíka.

Volebnú konferenciu SAKFST v úvode prišiel pozdraviť aj minister školstva, vedy, výskumu a športu SR prof. Ing. Peter Plavčan, CSc. (druhý sprava), na snímke sú aj Mgr. Boris Mlsna (prvý zľava), Mgr. Michal Čapla (druhý zľava) a MVDr. Milan Čížek, PhD. (prvý sprava). 

 

Volebnej konferencie SAKFST sa celkovo zúčastnilo 100 subjektov asociácie z celkového počtu 134. Osem subjektov malo k dispozícii po 3 hlasy, 23 subjektov po 2 hlasy a 69 subjektov po 1 hlas. Jednotlivé členské subjekty mohli disponovať rozdielnym počtom hlasov, lebo je to dané ich členskou základňou, ktorú subjekty nahlásili do informačného systému verejnej správy do 15. 9. 2016. Počet hlasov jednotlivých subjektov je daný štatútom konferencie (počet členov v informačnom systéme: 1-20 je 1 hlas, 21-50 sú 2 hlasy, nad 50 sú 3 hlasy. Spolu teda bolo na volebnej konferencii k dispozícii 139 hlasov.

Prvý zápas sa zviedol o to, či má byť na konferencii hlasovanie volených funkcionárov verejné alebo tajné. Iba o jeden hlas vyhrala alternatíva tajného hlasovanie (67 hlasov), ktorú presadzoval tábor okolo Mgr. Borisa Mlsnu, pred tou s verejným hlasovaním (66 hlasov).

Konferencie sa zúčastnil aj viceprezident Konfederácie športových zväzov a bývalý dlhoročný šéf asociácie Mgr. Michal Čapla, ktorý asociácii pomáha aj po svojom odchode do KŠZ. Pred voľbou prezidenta podporil súčasného šéfa asociácie, ale sľúbil, že naďalej bude nápomocný aj novému vedeniu.

VOĽBY (celkový počet hlasov 139)
Na prezidenta SAKFST:

- Mgr. Boris Mlsna 80 hlasov

- MVDr. Milan Čížek, PhD. 58 hlasov

Na viceprezidenta pre kulturistiku a fitness:

- Mgr. Peter Antal 76 hlasov

* Bol jediný kandidát

Na viceprezidenta pre silový trojboj a tlak na lavičke:

- Pavol Kovalčík 117 hlasov

* Bol jediný kandidát

Na zástupcu pretekárov kulturistiky a fitness:

Ing. Ľubomír Hečko 72 hlasov

* Bol jediný kandidát

Na zástupcu pretekárov silového trojboja:

Ing. Pavol Müller 122 hlasov

* Bol jediný kandidát

Na kontrolóra:

Ing. Samuel Pavlík 129 hlasov

* Bol jediný kandidát

Na snímke sú novozvolení funkcionári SAKFST, ktorí na volebnej konferencii dostali mandát na 5 rokov. V strede v tmavom obleku je prezident Mgr. Boris Mlsna a vedľa neho sú členovia VV. Prvý zľava Pavol Kovalčík, druhý zľava Ing. Pavol Müller, tretí zľava Mgr. Peter Antal,  prvý sprava Ing. Samuel Pavlík, druhý sprava Ing. Ľubomír Hečko.

Doterajší prezident SAKFST, MVDr. Milan Čížek, PhD., prehru prijal športovo. Všetkým poďakoval za pomoc za tých 5 rokov, čo bol ako šéf asociácie. Novozvolenému prezidentovi poprial veľa úspechov, šťastia, nech sa asociácii darí po športovej i ekonomickej stránke. Novozvolený prezident Mgr. Boris Mlsna dúfa, že asociácia pod jeho vedením sa posunie vpred a že bude pokračovať v tom, čo začal kedysi Mgr. Michal Čapla.

Autor: Ľubomír Chochula