Magazín
Vedenie SAKFST vyzýva všetky svoje členské subjekty!
dátum: 07.09.2016 | autor: mozolani.com
rubriky: Kulturistika
Vedenie SAKFST vyzýva všetky svoje členské subjekty (kluby aj individuálnych členov), aby pre potreby Informačného systému verejnej správy vyplnili a obratom zaslali na sekretariát sakst.office@gmail.com (elektronicky) tabuľku prehľadu ich členov a pretekárov.

 


Povinnosť dôsledne vyplniť všetky údaje nám všetkým vyplýva zo zákona č. 440/2015 Z.z. o športe.
Uvedené údaje sú povinné členské subjekty zaslať najneskôr do 15. 9. 2016 !!!

 

Tabuľka na stiahnutie – prehľad členov oddielu

 

Prevzaté zo stránky www.sakst.sk

!!! Kupuj športové oblečenie: MOZOLANI FITNESS ESHOP - GORILLA WEAR