Magazín
Pozor! Trénerský kurz 2016 v Mozolani Fitness Vlčince
dátum: 30.03.2016 | autor: mozolani.com
rubriky: Fitness
Trénerská škola Ronnie.cz je jedna z najprestížnejších a najvyhľadávanejších trénerských škôl v Českej republike. V tejto trénerskej škole pôsobia na pozíciách lektorov osobnosti zo sveta kulturistiky, odborníci z Fakulty telesnej výchovy a športu Univerzity Karlovej či lekárskych fakúlt. Trénerská škola ja akreditovaná pod menom Pavla Provázka, trénera I. triedy.

Slovenské kurzy sa uskutočnia v Mozolani Fitness Vlčince v Žiline (Elite Fitness A Club), ktorého majiteľom je jeden z najznámejších slovenských pretekárov v kulturistike Andrej Mozoláni. Moderne zariadené fitnescentrum priamo spojené s prednáškovými priestormi nájdete v budove OSBD na adrese Tulská 33/3240, sídlisko Vlčince, Žilina. Na mieste je bezproblémové parkovanie.

TERMÍNY V ŽILINE:

1. výučbový víkend od 29. apríla do 1. mája 2016

2. výučbový víkend od 6. mája do 8. mája 2016

3. výučbový víkend od 13. mája do 15. mája 2016

4. výučbový víkend od 20. mája do 22. mája 2016

5. výučbový víkend od 27. mája do 29. mája 2016

Záverečné skúšky 10. júna 2016

 

Po absolvovaní trénerských kurzov a po úspešnom zložení záverečných skúšok získajú absolventi osvedčenie o rekvalifikácii Inštruktor fitness (ekvivalentný k trénerovi II. triedy), ktoré je podkladom pre získanie živnostenského listu „poskytovanie telovýchovných služieb“ a prevádzkovanie telovýchovných a športových zariadení slúžiacich k regenerácii a rekondícii“. Absolventi sa tak môžu uplatniť ako tréneri vo fitnescentrách, navyše im získané osvedčenie umožňuje fitnescentrá priamo prevádzkovať! Trénerská škola Ronnie.cz má pridelenú akreditáciu Ministerstva školstva, mládeže a telovýchovy Českej republiky a úzko spolupracuje so Svazem kulturistiky a fitness Českej republiky.

Každý kurz Inštruktor fitness sa skladá z piatich výukových predĺžených víkendov, ktoré sa začínajú vždy v piatok a končia sa v nedeľu. Nasleduje spravidla 14-dňové štúdijné voľno pre prípravu na záverečné skúšky. Vzdelávací program Inštruktor fitness obsahuje celkovo 150 výukových hodín.

Ďalšie informácie Inštruktor fitness TU

Obecné rozdelenie štúdijných tém je určené Ministerstvom školstva, mládeže a telovýchovy Českej republiky. V rámci kurzu sa okrem teórie preberá tiež diagnostika pohybového aparátu, pri ktorej sa frekventanti vzájomne vyšetrujú, samozrejme tiež techniky preťahovania a praktického cvičenia v posilňovne. V týchto praktických častiach kurzu je vyžadovaná 100% dochádzka.

-r-