Magazín
Zmeny v získaní PRO karty a informácie ohľadne WORLD CUPU
dátum: 29.01.2016 | autor: mozolani.com
rubriky: Kulturistika
Slovenská asociácia kulturistiky, fitness a silového trojboja uviedla na svojej webovej stránke oznamy, ktoré sa týkajú podmienok získania PRO karty, ako aj novej koncepcie pretekov s názvom WORLD CUP, ktorá bola schválená na podnet SAKFST na zasadnutí Executive Council IFBB v Madride (22. - 24. 1. 2016).

 

PODMIENKY ZÍSKANIA PRO KARTY

SAKFST v roku 2016 akceptuje podmienky na získanie PRO karty, ktoré boli schválené na ostatnom svetovom kongrese IFBB v Benidorme 2015.

PRO kartu môže získať pretekár, ktorý spĺňa nasledovné kritériá:

- víťaz kategórie na majstrovstvách sveta

- absolútny víťaz na majstrovstvách Európy

- absolútny víťaz na kvalifikačných súťažiach IFBB

Zisk PRO karty je podmienený súhlasným stanoviskom národnej federácie, že dotyčný športovec nie je problémová osoba voči národnej federácii a IFBB.

PRO karta bude udelená kandidátovi, ak vyplní prihlášku a pošle členský poplatok na vedenie PRO LEAGUE.

 

SVETOVÝ POHÁR

Kategórie

- klasická kulturistika

- men's physique

- bikiny fitness

 

Preteky

Svetový pohár pozostáva zo šiestich pretekov, ktoré sa uskutočnia v rámci nasledujúcich súťaži:

- majstrovstvá Európy

- majstrovstvá Ázie

- majstrovstvá sveta

- Arnold Classic Europe

- Olympia Amateur Hongkong

- Olympia Amateur Liverpool

* Na všetkých súťažiach Svetového pohára sa bude robiť dopingová kontrola.

 

Bodovanie

Pretekári na spomínaných šiestich súťažiach získajú body podľa stanoveného kľúča, ktoré sa započítajú do celkového hodnotenia Svetového pohára.

1. miesto 15 bodov

2. miesto 12 bodov

3. miesto 9 bodov

4. miesto 7 bodov

5. miesto 6 bodov

6. miesto 5 bodov

7. miesto 4 body

8. miesto 3 body

9. miesto 2 body

10. miesto 1 bod

 

Prize money

Pretekári na prvých troch priečkach zinkasujú na každej z tých šiestich pretekov SP finančnú odmenu od organizátora súťaže. Čo sa týka celkových finančných prémií, tak pretekárom bude v konečnom hodnotení v rámci Svetového pohára rozdelená suma spolu 100 000 eur a to v pomere:

- klasická kulturistika 40 000 eur

- men's physique 30 000 eur

- bikiny fitness 30 000 eur

Finančné čiastky dostanú pretekári v rámci konečného poradia Svetového pohára od 1. do 10. miesta.

 

Ďalšie informácie

Na súťažiach Svetového pohára sa môžu zúčastniť pretekári, ktorí v roku 2015 získali minimálne medailu na kontinentálnom šampionáte alebo sa umiestnili do 6. miesta na majstrovstvách sveta. Štartovať môžu tiež pretekári, ktorí skončia na medailovom mieste na majstrovstvách Európy 2016 v Santa Susanne (budú to zároveň prvé preteky Svetového pohára), ako aj finalisti majstrovstiev sveta 2016.

Súťažiacim na podujatí Svetového pohára sa môže stať každý športovec, ktorého na to oprávňujú dosiahnuté výsledky na základe spomínaných kritérií, bude mať súhlas národnej federácie a musí byť držiteľom pretekárskej karty, ktorá ho oprávňuje štartovať na súťažiach Svetového pohára.

Kartu pretekára na súťaž Svetového pohára vydáva IFBB.

Víťaz súťaže Svetového pohára získa titul Mr. ELITE WORLD CUP, resp. titul Miss ELITE WORLD CUP, jedinečnú originálnu sochu a prize money.

Pretekári, ktorí štartujú na súťažiach Svetového pohára môžu súťažiť na akejkoľvek súťaži organizovanej pod hlavičkou IFBB.

-r-