Magazín
Kto môže štartovať na zahraničných a domácich súťažiach v roku 2016
dátum: 28.01.2016 | autor: mozolani.com
rubriky: Kulturistika
Výkonný výbor SAKFST na svojom riadnom zasadnutí odsúhlasil zásady štartu našich pretekárov na jednotlivých zahraničných súťažiach ako aj kategorizáciu týchto súťaží.

 

Rozdelenie súťaží:

1. kategória: Arnold Classic (Europe a USA)

2. kategória: Olympia Amateur

3. kategória: pohárové súťaže v zahraničí (Česko, Rakúsko, Maďarsko a pod.)

 

Povolené štarty na pretekoch:

1. kategória: reprezentanti a medailisti z M-SR v danom a predchádzajúcom roku.

2. kategória: pretekári z prvej kategórie + finalisti z M-SR v danom a predchádzajúcom roku.

3. kategória: aktívni pretekári SAKFST (s platnou licenčnou kartou).

Oddiel resp. pretekár sa nemôže prihlásiť na zahraničnú súťaž, ak sa v tom období uskutočnia na Slovensku preteky, na ktorých bude kategória daného pretekára.

Pretekári, ktorí požiadajú o štart v zahraničí, kde sa napokon bez ospravedlnenia nezúčastnia, budú mať zákaz štartu na zahraničných súťažiach na dobu jedného roka.

Štart pretekárov na súťaži IFBB DIAMOND CUP 2016 v Žiline bude umožnený len pretekárom, ktorí budú štartovať na M-SR 2016 v Nitre (ženy), resp. v Dubnici nad Váhom (muži).

Štart juniorských pretekárov na súťaži AMIX PATRIOT CUP 2016 vo Vranove nad Topľou bude umožnený len pretekárom, ktorí budú štartovať na M-SR 2016 juniorov v Trenčíne.

-r-