Magazín
Pozor! Trénerský kurz v Žiline v máji 2015!
dátum: 28.04.2015 | autor: mozolani.com
rubriky: Lifestyle
Trénerská škola Ronnie.cz je jedna z najprestížnejších a najvyhľadávanejších trénerských škôl v Českej republike. V tejto trénerskej škole pôsobia na pozíciách lektorov osobnosti zo sveta kulturistiky, odborníci z Fakulty telesnej výchovy a športu Univerzity Karlovej či lekárskych fakúlt. Trénerská škola ja akreditovaná pod menom Pavla Provázka, trénera I. triedy.

Slovenské kurzy sa uskutočnia v Mozolani Fitness v Žiline na sídlisku Vlčince, ktorého majiteľom je jeden z najznámejších slovenských pretekárov v kulturistike Andrej Mozoláni. Moderne zariadené fitnescentrum priamo spojené s prednáškovými priestormi nájdete na adrese Vlčince 522/255, Žilina. Na mieste je bezproblémové parkovanie.

TERMÍNY V ŽILINE: 1. – 31. mája 2015

1. výukový víkend, od 1. mája do 3. mája 2015

2. výukový víkend, od 8. mája do 10. mája 2015

3. výukový víkend, od 15. mája do 17. mája 2015

4. výukový víkend, od 22. mája do 24. mája 2015

5. výukový víkend, od 29. mája do 31. mája 2015

Záverečné skúšky, 12. júna 2015

Po absolvovaní trénerských kurzov a po úspešnom zložení záverečných skúšok získajú absolventi osvedčenie o rekvalifikácii Inštruktor fitness (ekvivalentný k trénerovi II. triedy), ktoré je podkladom pre získanie živnostenského listu „poskytovanie telovýchovných služieb“ a prevádzkovanie telovýchovných a športových zariadení slúžiacich k regenerácii a rekondícii“. Absolventi sa tak môžu uplatniť ako tréneri vo fitnescentrách, navyše im získané osvedčenie umožňuje fitnescentrá priamo prevádzkovať! Trénerská škola Ronnie.cz má pridelenú akreditáciu Ministerstva školstva, mládeže a telovýchovy Českej republiky a úzko spolupracuje so Svazem kulturistiky a fitness Českej republiky.

Každý kurz Inštruktor fitness sa skladá z piatich výukových predĺžených víkendov, ktoré sa začínajú vždy v piatok a končia sa v nedeľu. Nasleduje spravidla 14-dňové štúdijné voľno pre prípravu na záverečné skúšky. Vzdelávací program Inštruktor fitness obsahuje celkovo 150 výukových hodín. Obecné rozdelenie štúdijných tém je určené Ministerstvom školstva, mládeže a telovýchovy Českej republiky. V rámci kurzu sa okrem teórie preberá tiež diagnostika pohybového aparátu, pri ktorej sa frekventanti vzájomne vyšetrujú, samozrejme tiež techniky preťahovania a praktického cvičenia v posilňovne. V týchto praktických častiach kurzu je vyžadovaná 100% dochádzka.

-r-