Magazín
PROPOZÍCIE – M-SR v kulturistike a klasickej kulturistike
dátum: 08.04.2015 | autor: mozolani.com
rubriky: Kulturistika
Medzinárodné majstrovstvá Slovenska v kulturistike a klasickej kulturistike mužov(nominácia na ME v kulturistike a klasickej kulturistike) sa z poverenia SAKFST uskutočnia 9. 5. 2015 v Dubnici nad Váhom.

 

A. Všeobecné ustanovenia:

Usporiadateľ: Z poverenia VV SAKFST - Olympic FC Dubnica nad Váhom.

Miesto konania: Mestská športová hala v Dubnici nad Váhom (v areáli futbalového

štadióna).

Dátum konania: 9. 5. 2015

Prihlášky: Posielať najneskôr do 30. 4. 2015, e-mailom: matusik.dusan@azet.sk

Tel. kontakt: Dušan Matušík 0905 760 952

Prihlasovací formulár: http://www.sakst.sk/wp-content/uploads/2012/09/Prihl%C3%A1%C5%A1ka-na-s%C3%BA%C5%A5a%C5%BE-SAKFST-doc-6.doc

Ubytovanie: V prípade potreby si zabezpečí každý pretekár individuálne a na vlastné náklady.

Kontakt na ubytovanie: Metal control s.r.o.; Dukelská štvrť 948/11, 018 41 Dubnica nad

Váhom. Recepcia: 0908 888 111, 042/444 24 44; e-mail: metalcontrol@dcnet.sk

Stravovanie: Usporiadateľ nezabezpečuje, možnosť občerstvenia počas súťaže priamo v športovej hale.

Úhrady: Cestovné náklady a ošatné rozhodcov hradí usporiadateľ podľa platných smerníc SAKFST, ostatní sa zúčastňujú súťaže na vlastné náklady.

 

B. Technické ustanovenia:

Predpisy: Súťaží sa podľa platných pravidiel kulturistiky a klasickej kulturistiky.

Podmienky štartu:

a) platná licenčná karta SAKFST

b) nalepená členská známka pre rok 2015

c) včas zaslaná prihláška.

Neprihlásení pretekári môžu štartovať len po uhradení sankčného poplatku vo výške 20,- €

Námietky: Podávajú sa s vkladom 10,- €, o ich oprávnenosti rozhodne odvolacia komisia v zložení:

hlavný rozhodca, delegát SAKFST, riaditeľ súťaže.

Doping: Usporiadateľ je povinný zabezpečiť miestnosť pre dopingovú kontrolu.

 

Kategórie

kulturistika:

kategória do 70 kg

kategória do 80 kg

kategória do 90 kg

kategória nad 90 kg

Klasická kulturistika:

kategória do 175 cm

kategória nad 175 cm

Klasická kulturistika – súťažiť môžu tí športovci, ktorí splnia váhový limit

podľa priloženého vzoru.

Výška do 170 cm, váha (výška – 100) + 2 kg

Výška do 175 cm, váha(výška –100) + 4 kg

Výška do 180 cm, váha(výška – 100) + 6 kg

Výška do 190 cm, váha(výška – 100) + 8 kg

Výška do 198 cm, váha (výška – 100) + 9 kg

Výška nad 198 cm, váha, (výška – 100) + 10 kg

Napr.: pretekár pri výške 176 cm môže max. vážiť: (176 – 100) +6 = 82 kg

 

C. Činovníci súťaže:

Riaditeľ súťaže: Dr. Dušan Matušík

Sekretár súťaže: Dušan Matušík ml.

Hospodár: Viera Sedlárová

Vedúci pretekárov: Igor Liška

Zdravotná služba: primár MUDr. Marián Sitár

Hudobná réžia: Ľubomí Fejer

Moderátor: Dalibor Biro

 

D. Rozhodcovia:

Hlavný rozhodca: Ing. arch. Peter Uríček MR

Pódiový rozhodca: Ing. Ľubomír Hečko / Ján Cabánik III. stupňa /III. stupňa

Sekretár hl. rozhodcu: Ing. Marián Prekop III. stupňa

Asistent sekretára: Ing. Milada Huláková I. stupňa

Rozhodca č. 1: Ing. Štefan Petrík MR

Rozhodca č. 2: Ladislav Meško MR

Rozhodca č. 3: Jozef Andreja III. stupňa

Rozhodca č. 4: Andrej Mozoláni I. stupňa

Rozhodca č. 5: Ervín Špajdel III. stupňa

Rozhodca č. 6: Stanislav Gabčo MR

Rozhodca č. 7: Milan Rolinec III. stupňa

Náhradný rozhodca: Ján Cabánik / Ing. Ľubomír Hečko III. stupňa /III. stupňa

Delegát SAKFST: Bc. Anton Tabernaus

 

E. Časový rozpis:

Piatok 8. 5. 2015

18.00 až 20.00 h – prezentácia pretekárov – Dom kultúry, Bratislavská 435 (pri mestskom úrade v Dubnici nad Váhom).

Sobota 9. 5. 2015

10.00 až 10.30 h – porada rozhodcov

10.30 až 13.30 h – eliminácia a semifinále

13.30 až 16.00 h – prestávka

16.00 h – otvorenie súťaže a finále

 

F. Rôzne:

Tituly: Víťazi získajú titul majstra Slovenska. Pretekári na 1.– 3. mieste získajú medailu a diplom, 4. – 6. miesto získajú diplom. Absolútny víťaz: súťaže sa zúčastnia pretekári na 1. a 2. mieste z každej kategórie v kulturistike. Absolútny víťaz získa Putovný pohár prezidenta SAKFST. Prví traja v absolútnom poradí budú finančne odmenení.

Ceny: Pretekári na prvých šiestich miestach dostanú vecné ceny od sponzorov súťaže.

Hudobný sprievod: Každý pretekár odovzdá pri prezentácii CD s hudobným podkladom k voľnej zostave, na ktorom môže byť len jedna skladba.

Vstup do priestorov súťaže: S 1 - 2 pretekármi jeden tréner, 3 a viac pretekárov 2 tréneri voľný vstup do rozcvičovne.

Akreditácia: Uprednostňované budú médiá, ktoré sa podieľali na propagácii šampionátu.

Predaj vstupeniek: Predpredaj vstupeniek v Dome kultúry Dubnica nad Váhom, tel. 042/4455758, e-mail: vstupenky@dubnica.eu

predpredaj od 10. 4. 2015

Upozornenie: Usporiadateľ nezodpovedá za cenné veci pretekárov uložené v šatniach. Za znečistenie priestorov spôsobené pretekármi môže byť uložená sankcia 20,- €.

Parkovanie: Bezplatne priamo v športovom areáli.

 

Zmluvní partneri SAKFST:

ATP

Kompava s.r.o.

MadMax

Kráľovská pekáreň Stanislav a syn

Victory Sport, s. r. o.

Mozoláni The Fitness Authority

 

Propozície spracoval:

Riaditeľ súťaže: Dr. D. Matušík

Dňa 18. 3. 2015

 

Propozície schválil:

schválil predseda ŠTK:

Bc. A. Tabernaus

Dňa: 30. 3. 2015