Magazín
PROPOZÍCIE SAKFST M-SR žien v Nitre
dátum: 18.03.2015 | autor: mozolani.com
rubriky: Fitness
SAKFST majstrovstvá Slovenska vo fitness, bodyfitness, bikiny fitness, women ́s physique a men ́s physique mužov (nominácia na EBFF ME žien 2015) sa uskutočnia v sobotu 2. mája v Nitre.

Obháji Sabína Pleváková (tretia sprava) titul z vlaňajška?

 

A. Všeobecné ustanovenia

Usporiadateľ: Z poverenia VV SAKFST - Ivetfit Nitra – Iveta Chrťanová

Miesto konania: Mestská športová hala, Dolnočermánska 105, 94901 Nitra

Dátum konania: 2. máj 2015

Prihlášky: posielať elektronicky na prepísanom formulári najneskôr do 19. a príla 2015, e - mailom: msr.ivetfit@gmail.com Tel. kontakt : Molnárová Katarína, 0902 150 15 5

Prihlasovací formulár: stiahnuť si môžete TU

Ubytovanie: V prípade záujmu vieme zabezpečiť ubytovanie, ktoré si hradia súťažiaci na vlastné náklady. Ubytovanie si môžete zarezervovať na www.autojas.sk Izby vieme poskytnúť účastní kom súťaže so zľavou 10 % aj s raňajkami. V cene je samozrejme zahrnuté aj parkovanie a bezplatné pripojenie na internet.

Úhrady: Cestovné náklady a ošatné rozhodcov hradí usporiadateľ p odľa platných smerníc SAKFST, ostatní sa zúčastňujú súťaže na vlastné náklady.

 

B. Technické ustanovenia

Predpisy: Súťaží sa podľa platných pravidiel fitness, bodyfitness, fitness bikini, women´s a men ́s physique.

Podmienky štartu:

platná licenčná karta SAKFST

nalepená členská známka za rok 2015

včas z aslaná prihláška, neprihlásení môžu štartovať len po uhradení sa nkčného poplatku vo výške 10. - €

Námietky: podávajú sa s vkladom 10. - € a o ich oprávnenosti rozhodne komisia v zložení hlavný rozhodca, delegát súťaže, riaditeľ súťaže.

Doping: Usporiadateľ je povinný zabezpečiť miestnosť pre dopingovú kontrolu

 

Kategórie:

Fitness žien kategória open

Bodyfitness žien kategória do 165 cm kategória nad 165 cm

Bikiny fitness žien kategória do 163cm kategória do 166 cm kategória do 169 cm kategória nad 169 cm

Women´s physique – open

Men´s physique kategória do 174cm kategória do 180 cm kategória nad 180 cm

 

C. Činovníci súťaže

Riaditeľ súťaže: Iveta Chrťanová

Sekretár súťaže: Katarína Molnárová

Hospodár: Martin Chrťan

Vedúci pretekárov: Barbara Sailerová

Zdravotná služba: MUDr.Martin Kutiš, Bc. Kveta Balážiová

Hudobná réžia: Mgr.Peter Slamečka

Moderátor: Dalibor Biro

 

Rozhodcovia:

Hlavný rozhodca: Ladislav Meško MR

Pódiový rozhodca: Ján Cabánik III. stupňa

Sekretár hl. rozhodcu: Ing . Pavel Mikuš , PhD. l. stupňa

Asistent sekretára: Bc. Šimon Tabernaus III. stupňa

Rozhodca č. 1: Ing. Marian Prekop III. stupňa

Rozhodca č. 2: Anna Mozoláni II. stupňa

Rozhodca č. 3: Ing. arch. Peter Uríček MR

Rozhodca č. 4: Ing. Andrej Hlinka MR

Rozhodca č. 5: Mgr. Luboš Matejíčka MR

Rozhodca č. 6: Mgr. Martina Tarková I. stupňa

Rozhodca č. 7: Slavomír Lipták II. stupňa

Náhradný rozhodca: Mgr. Jitka Lennerová III. stupňa

Delegát súťaže: Ing . Štefan Petrík

 

E. Časový rozpis

Piatok 01. 05. 2015

od 18.00 do 20.00 ... PREZENTÁCIA PRETEKÁROV, Mestská športová hala, Dolnočermánska 105, Nitra

Sobota 02. 05. 2015

od 9.00 do 10.00 ... porada rozhodcov

od 10.00 do 13.00 ... eliminácia a semifinále

od 13.00 do 16.00 ... prestávka

16.00 ... začiatok súťaže a finále

 

F. Rôzne

Tituly: Víťazky/víťazi získajú titul majstra Slovenska; 1. - 3. miesto získajú medailu a diplom, 4. - 6. miesto získajú diplom

Ceny: Pretekári/ky v každej kategórii na 1. - 6. mieste získajú vecné ceny od sponzorov súťaže

Hudobný doprovod: Každý/á pretekár/ka (v kategóriách, kde sa vyžaduje hudobný sprievod) odovzdá pri prezentácii CD s hudobným podkladom k voľnej zostave, na ktorej môže byť len jedna skladba.

Vstup do priestorov súťaže: S 1 - 2 pretekármi jeden tréner, 3 a viac pretekárov - dvaja tréneri majú voľný vstup . Usporiadateľ pre súťažiacich pripraví špeciálne označenie, ktoré dostanú pri prezentácii a označenie pre trénera. Tieto označenia umožňujú vstup do zákulisia.

Upozornenie: Usporiadateľ nezodpovedá za cenné veci pretekárov uložené v šatniach. Za znečistenie priestorov spôsobené pretekármi je sankcia 20. - €

Parkovanie: Parkovanie je bezplatné priamo v areáli haly

 

Zmluvní partneri SAKFST:

ATP s. r. o., Kompava s. r. o., VictorySport s. r. o., Mozolani The Fitness Authority, Kráľovská pekáreň Stanislav a syn, MadMax

 

Propozície spracoval:

riaditeľ súťaže:

Iveta Chrťanová

Dňa: 8. 2. 2015

 

Propozície schválil:

predseda ŠTK:

Bc. Anton Tabernaus

Dňa: 15. 3. 2015