Magazín
PROPOZÍCIE SAKFST M-SR juniorov i junioriek a 'pohárovky' v masters
dátum: 18.03.2015 | autor: mozolani.com
rubriky: Kulturistika
PROPOZÍCIE Majstrovstvá Slovenska v kulturistike, klasickej kulturistike, men ́s physique a fitness juniorov, fitness, bodyfitness a bikiny fitness junioriek. Pohárová súťaž v kulturistike masters. Bude to nominácia na ME juniorov, junioriek a masters.

A. Všeobecné ustanovenia:

Usporiadateľ: Z poverenia VV SAKFST: FITNES KLUB – ISKRA Hnúšťa v spolupráci s Mestom Hnúšťa a Mestom Tisovec

Miesto konania: Mestská športová hala v Hnúšti (GPS: 48° 34' 25.8192598" N , 19° 57' 20.7883644" E )

Dátum konania: 18.4. 2015

Prihlášky: Zaslať elektronicky na predpísanom formulári do 9. 4. 2015 na e-mail: fitnes.hnusta@gmail.com

tel. č.: 0903749626, 0905 659 271

Prihlasovací formulár: http://www.sakst.sk/

Ubytovanie:

V prípade potreby si zabezpečí každý pretekár individuálne a na vlastné náklady. Kontakt na ubytovanie: Salaš pod Maginhradom, Veľké Teriakovce, http://www.salaspodmaginhradom.sk/, ,

tel. č.: 0903 346 733, e-mail: info@salaspodmaginhradom.sk.

Pri objednávaní uveďte: Majstrovstvá SR Hnúšťa, Vzdialenosť od Hnúšte smer Rimavská Sobota cca 16 km.

Stravovanie: Usporiadateľ nezabezpečuje, no pred MŠH bude k dispozícii množstvo jedál a nápojov.

Úhrady: Cestovné náklady a ošatné rozhodcov hradí usporiadateľ podľa platných smerníc SAKFST,

ostatní sa zúčastňujú súťaže na vlastné náklady.

 

B. Technické ustanovenia:

Predpisy: Súťaží sa podľa platných pravidiel kulturistiky, klasickej kulturistiky, fitness, bodyfitness, bikiny fitness a men ́s physique.

Podmienky štartu:

a) platná licenčná karta SAKFST

b) nalepená členská známka za rok 2015

c) včas zaslaná prihláška, neprihlásení môžu štartovať len po uhradení sankčného poplatku vo

výške 10 €

Námietky: podávajú sa s vkladom 10 €. o ich oprávnenosti rozhodne komisia v zložení:

- hlavný rozhodca, delegát súťaže, riaditeľ súťaže.

Doping: Usporiadateľ je povinný zabezpečiť miestnosť pre dopingovú kontrolu

Kategórie:

a) Kulturistika juniorov

kategória do 70 kg

kategória do 80 kg

kategória nad 80 kg

b) Klasická kulturistika juniorov

kategória open

Klasickí kulturisti - súťažiť môžu tí športovci, ktorí splnia váhový limit podľa priloženého vzoru: Výška do 170 cm = váha (výška - 100) + 1 kg

Výška do 175 cm = váha (výška - 100) + 2 kg

Výška do 180 cm = váha (výška - 100) + 3 kg

Výška do 190 cm = váha (výška - 100) + 4 kg

Výška do 198 cm = váha (výška - 100) +4,5kg

Výška nad 198 cm = váha (výška - 100) + 5 kg

f) Fitness juniorov

kategória open

g) Men ́s physique juniorov

kategória open

c) Bodyfitness junioriek

kategória open

d) Fitness junioriek

kategória open

e) Bikiny fitness junioriek

kategória do 163 cm

kategória nad 163 cm

f) Kulturistika masters

kategória open

 

C. Činovníci súťaže:

Riaditeľ súťaže: Ján Šuta

Sekretár súťaže: Ing. Anna Šuttová

Hospodár: Ing. Anna Šutová

Vedúci pretekárov: Dušan Ďubek

Zdravotná služba: MUDr. Ladislav Lebeda

Hudobná réžia: Ľubomír Varga

Moderátor: Dalibor Biro

 

Rozhodcovia:

Hlavný rozhodca: Ing. arch. Peter Uríček MR

Pódiový rozhodca: Ing. Ľubomír Hečko III. stupňa

Sekretár hl. rozhodcu: Ing. Marián Prekop III. stupňa

Asistent sekretára: Ing. Milada Huláková I. stupňa

Rozhodca č.1: Andrej Mozoláni/Natália Révajová I. st. / III. st.

Rozhodca č.2: Jozef Andreja III. stupňa

Rozhodca č.3: Ladislav Meško MR

Rozhodca č.4: Bc. Anton Tabernaus III. stupňa

Rozhodca č.5: Iveta Chrťanová I. stupňa

Náhr. Rozhodca: Natália Revajová/Andrej Mozoláni III. st./ I. st.

Delegát súťaže: Ing. Štefan Petrík

 

E. Časový rozpis:

od 9:00 – 11:00 prezentácia pretekárov

od 11:00 – 12:00 porada rozhodcov

od 12:00 – 15:00 semifinále

od 17:00 – 19:00 finále a vyhlasovanie výsledkov

 

F. Rôzne:

Tituly: Víťazi jednotlivých kategórií získajú titul majster Slovenska, 1. - 3. miesto diplom a

medailu, 4. - 6. miesto diplom.

Ceny: Na 1. - 6. mieste získajú ceny od sponzorov, ktoré sú vopred určené podľa umiestnení.

Hudobný doprovod: Každý/á pretekár/ka (v tých kategóriách, kde sa vyžaduje hudobný sprievod) odovzdá pri prezentácii CD s hudobným podkladom k voľnej zostave, na ktorej môže byť len jedna skladba.

Vstup do priestorov súťaže: S 1 - 2 pretekármi jeden tréner, 3 a viac pretekárov dvaja tréneri

voľný vstup do rozcvičovne.

Foto, video: Ing. Pavel Košaník

Upozornenie: Usporiadateľ nezodpovedá za cenné veci pretekárov uložené v šatniach. Za znečistenie priestorov môže byť uložená sankcia 20 €

 

Zmluvní partneri SAKFST:

ATP s. r. o., Kompava s. r. o., VictorySport s. r. o., Kráľovská pekáreň Stanislav a syn, Mozolani

The Fitness Authority, MadMax

 

Propozície spracoval:

Riaditeľ súťaže:

Juraj Šutta

Dňa 8. 3. 2015

 

Propozície schválil:

Predseda ŠTK

Bc. Anton Tabernaus

Dňa 15. 3. 2015